Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi otsuseid novembris

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Pikaajalise ja viljaka töö eest kirikumuusikuna anti 60. sünnipäeval EELK aukiri organist ja koorijuht Lea Mäeväljale.
Õpetaja Igor Milleri avalduse alusel seoses isapuhkusele jäämisega peatatakse tema ametikohustuste täitmine vanglakaplanaadis 31. oktoobrist 2008 kuni 15. oktoobrini 2009. Vanglates teenivad EELK vaimulikud on määratud peapiiskopi alluvusse.
Peapiiskop vabastas pea­kap­lan Igor Milleri EELK XXVII Kirikukogu ja piiskopliku nõukogu liikme ülesannetest ning nimetas politsei peakap­lani Jaan Jaani kirikukogu ja piiskopliku nõukogu liikmeks alates 31. oktoobrist.
Peatati XXVII kirikukogu liikme õpetaja Ants Toominga volitused 4. novembrist 2008 kuni 4. aprillini 2009 tema viibimise ajaks Torontos; samaks ajavahemikuks kinnitati kirikukogu liikmeks õpetaja Markus Haamer.
Õpetaja Ülo Vaher vabastati 1. novembrist Pühajõe koguduse õpetaja ja Narva-Jõesuu koguduse hooldajaõpetaja ning Viru praostkonna abipraosti ülesannetest ja määrati teenima vanglakaplanina samast kuupäevast. Pühajõe koguduse hooldajaõpetajaks määrati õpetaja Peeter Kaldur ja Narva-Jõesuu koguduse hooldajaõpetajaks praost Avo Kiir.
Tauno Toompuu on vabastatud Simuna koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest 1. novembrist ja koguduse hooldajaõpetajaks on määratud Enn Salveste.
Otepää koguduse praktikandiks alates 3. novembrist määrati Marko Tiirmaa, Tartu ülikooli usuteaduskonna üliõpilane.
Tiit Kuusemaa on vabastatud Rannu koguduse diakoni ülesannetest alates 25. novembrist ja kogudust hakkab teenima vikaardiakon Maar­ja Sokk, kes vabastati Tartu Maarja koguduse diakoni ülesannetest ja määrati Valga praostkonna vikaardiakoniks.
Assessor Tiit Salumäe nimetati EELK esindajaks muinsuskaitseameti juures tegutseva kunstimälestiste ekspertnõukogu alla loodavasse muusikainstrumentide ekspertkomisjoni.
Neljale inimesele omistati kirikumuusiku kutsekategooria: Jaanus Torrimile kirikumuusiku (organist-koorijuht) A-kategooria kutse, Maarian Lendile kirikumuusiku (koorijuht) B-kategooria kutse, Anneli Klausile kirikumuusiku (organist-koorijuht) C-kategooria kutse, Maarja Haamerile kirikumuusiku (koorijuht) B-kategooria ja kirikumuusiku (orel) C-kategooria kutse.
Konsistoorium andis Anseküla, Paide, Tamsalu ja Varbla kogudusele loa koguduse nõukogu valimata jätta.
Tallinna Püha Vaimu kogudusele anti luba kehtestada teistsugune nõukogu valimise kord, sest lisaks põhikogudusele on seal ka kolm osakogudust (läti, viipekeelne, ingliskeelne).
Kinnitati Soome Kiriku Välisabi poolt 2009. aastal rahastatavad projektid. Raha saavad Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Usuteaduse Instituut, EELK Konsistoorium ja SA Ajaleht Eesti Kirik.
* * *
Peapiiskop andis õpetaja Andrus Norakule loa kandideerida Loksa koguduse õpetaja ametikohale.
EK