Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kõnelused kirikuosaduse süvendamiseks

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas – Leuenbergi Kirikuosaduse – üheks prioriteetseks teoloogilise töö valdkonnaks aastani 2012 on õpetuskõnelus teemal «Pühakiri, tunnistus, kirik», mis peaks muu hulgas aitama selgitada kirikuosaduse enesemõistmist.
Õpetuskõnelus algas ametlikult 12.–14. septembril Berliinis toimunud konsultatsiooniga, kuhu olid kogunenud üle 40 teoloogi 18 maa kirikutest. Intensiivse arutluse all oli algatusrühma koostatud alustekst pühakirja ning kiriklike usutunnistuste olemusest ja kohasest tõlgendamisest, mis oli saadetud kirikutele esmaseks tutvumiseks 2007. a. lõpul.
EELK esindajana osales konsultatsioonil Usuteaduse Instituudi rektor, Uue Testamendi professor dr Randar Tasmuth. Kirikute esindajad hindasid tekstikavandit põhijoontes õnnestunuks ja töötasid välja juhised, kuidas teksti edasi arendada.
Evangeelsete Kirikute Osaduse teoloogiline töö jätkub plaanipäraselt (vt www.leuenberg.eu).

EK