Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kõik töötajad peavad olema registris

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

1. juulist jõustus maksukorralduse seaduse muudatus, millega loodi töötamise register.

Töötamise registri rakendamise teemal korraldab maksu- ja tolliamet usuliste ühenduste esindajatele siseministeeriumis esmaspäeval, 29. septembril tasuta koolituse. Osalemiseks saab registreerida 25. septembrini (usuasjad@siseministeerium.ee).

Olulised muudatused
Muudatuse kohaselt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajad maksu- ja tolliametis registreerima. Töötajaid hakkab registreerima iga tööandja ise. Kõik kehtivad andmed töötajate kohta, mis olid kantud haigekassa infosüsteemi, kanti uude registrisse üle automaatselt. Töötamise registrisse tuleb kanda andmed pärast 1. juulit lisanduvate töötajate kohta.
Asutusel tuleb peale töölepinguga töötajate andmete sisestada ka töövõtu- või käsunduslepinguga töötajate andmed, kes töötavad võlaõiguslike lepingute alusel alates 2014. a jaanuarist või hiljem ja kelle leping kehtib ka pärast 1. juulit.
Kuna kirikus kasutatakse palju vabatahtlikku tööd, siis on hea teada, et vabatahtliku (tasuta) töötamise registreerimine on kohustuslik vaid FIEdel (füüsilisest isikust ettevõtja) ja äriühingutel (AS, OÜ, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu), mitte MTÜdel, kellena on äriregistrisse kantud ka kogudused.
Olulisemad muudatused seoses seaduse muutmisega on järgmised.
• Töötaja tuleb registreerida enne tööle asumist, varem oli seda aega teha seitse päeva.
• Registreerimine toimub maksu- ja tolliametis, mitte haigekassas (e-maksuametis, mitte eesti.ee kaudu).
• Registreerida tuleb kõik töötamised, sõltumata lepingu nimetusest, mille tulemusena tekib maksukohustus Eestis.
• Lihtsustatud registreerimise võimalus kiireks registreerimiseks nii (nuti)telefoni kui SMSi teel.
• Töötaja saab ise e-maksuametist kontrollida, kas tema kohta on kanded tehtud ning maksud deklareeritud ja tasutud.

Töötamise registri rakendusest
Asutuse juht saab anda volituse töötajale, kes teeb registritoiminguid. Registrisse kantakse töötaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood; tööandja registri- või isikukood ja nimi; töötamise alustamise kuupäev; töötamise liik; töötamise peatumise algus- ja lõppkuupäev ning peatumise alus.
Töötamise alustamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks, mis praktikas võibki tähendada vahetult enne töö alustamist. Töötamise peatumise ja lõpetamise registreerimiseks on tööandjal aega kümme kalendripäeva alates töötamise peatumise või lõpetamise päevast.
Töötamise registri toimimine on vabastanud tööandja haigekassale töötajate andmete esitamisest ning välistanud võimaluse seal kindlustusandmetes muudatuste tegemiseks. Säilib võimalus ravikindlustatute nimekirjade kontrollimiseks ja ülevaate saamiseks.
Tööandjail ei ole vaja enam töösuhte lõppemise korral töötajale väljastada tööandja tõendit ja töösuhte lõpetamise dokumente. Töötukassas end töötuna arvele võttes ning töötushüvitisi taotledes väheneb vajadus esitada täiendavaid dokumente, sest hüvitiste taotlemiseks ja määramiseks vajalikud andmed (töötamise aeg ja töösuhte lõpetamise põhjus) saab registrist.
Eesti Kirik