Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koguja koolituspäev Tartus

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Novembri alguses toimus Tartu praostkonna korraldatud õppepäev, kus tutvustati koguduseliikmete infosüsteemi Koguja.
Lisaks Tartu praostkonna koguduste esindajatele oli huvilisi tulnud ka Võru praostkonnast. Priit Humal, kes on olnud Koguja tegemise juures projekti käivitamise algusest aastal 2000, andis sissejuhatuseks ülevaate Koguja sünniloost.
Arvutite jõudmisega kirikutesse tekkis vajadus ja võimalus neid kasutada ka koguduseliikmete andmete hoidmiseks. Mitmed kogudused töötasid selleks välja oma programmid, mida on ka aastaid edukalt kasutatud, kuid milles keerulisemat lahendust nõudvad osad (nt sugulussidemed ja turvaprobleemid) jäid enamasti lahendamata.
Suurem osa kogudusi ei kasutanud andmete hoidmiseks üldse arvutit, seepärast tekkis vajadus uue ühtse süsteemi loomiseks. Pika kaalumise ja arutelude tulemusena otsustati tellida keskse serveriga Interneti-põhine programm, mida praegu kasutab üle 20 koguduse.
Osa neist alustas programmi kasutamist testkogudusena, enamik aga on liitunud alates käesoleva aasta juunikuust. Andmete hoidmiseks renditakse serverit firmalt Microlink. Tarkvara lahenduse on koostanud Tartus tegutsenud firma Aprote, mis praegu kuulub 39 000 töötajaga tarkvarakontserni Logica.
Koondab erinevad andmed
Koguja kasutaja tugiisik Külli Saard jätkas juba praktilise programmi tutvustamisega.
Koguja on kogudusega seotud isikute andmebaasisüsteem, milles on mugav pidada isikutepõhist kartoteeki (andmebaasi). Iga inimese kohta avatakse kaart, kuhu sisestatakse isikuandmed ja isikuga seotud kiriklike talituste andmed. Hiljem on võimalus isikute kaarte ühendada ja luua sugulasseoseid või siduda isikud näiteks ristivanema ja ristilapsena.
Samuti saab pidada isikutega seotud talituste registrit, kus iga talituse kohta on võimalik põhiandmetele lisada palju muud, alustades ristivanemate nimedest kuni talitusel kasutatava kirjakohani välja. Mugav on sisestada ka kogudusele tehtud annetusi, mida pärast kuvatakse isikukaardil, summeerituna aastate kaupa.
Oluline osa programmis on aruannetel, mida saab koostada nii isikute, talituste kui annetuste kohta. Mitmed neist väljastatakse nimekirja vormis, mida on hea kasutada näiteks leerilaste, nõukogu, täiskogu, sünnipäevalaste vm nimekirjade koostamisel.
On ka statistilisi aruandeid, näiteks aasta keskmise annetuse arvutamiseks, liikmete vanusevahemike leidmiseks jms. Koostada saab ka INF4 aruannet kõigi kohta, kes soovivad tulumaksutagastust, ning edastada see Interneti teel maksuametile.
Lihtne kasutada
Programmi funktsionaalsus on lihtsasti mõistetav kasutajatele, kellel on varasem Windowsi operatsioonisüsteemiga töötamise kogemus. Nagu kõigil Windowsi töövahenditel on programmi menüü ja tööriistariba paigutatud akna ülemisele servale.
Vasakul ääres on navigeerimisnupud, millele vajutades saab liikuda erinevate registrite vahel – isikud, ristimised, konfirmatsioonid, laulatused, matused ja annetused. Kõik talitused ja annetused seotakse konkreetse isikuga. Andmete halduseks kasutatakse otsinguvorme, otsingutulemuste loetelu, andmete vaatamise ning muutmise või lisamise vorme. Kuigi suurem osa kogudustest kasutab Windowsi-põhist arvutit, saavad Kogujat kasutada ka Linuxi või Maci eelistajad.
Programmiga liitumiseks tuleb kogudusel tasuda 20 krooni iga annetajaliikme kohta, mida on võimalik tasuda ka kuni kolme aasta jooksul. Edaspidised programmiga seotud hoolduskulud kannab konsistoorium.
Programmiga on soovi korral võimalik eelnevalt tutvuda testbaasis, mis toimib sarnaselt pärisbaasiga. Nii test- kui pärisbaasi pääsemiseks on vaja sisestada parool ja kasutajatunnus, mille saab Külli Saar­dilt (tel 633 7677, 5302 3229, koguja@eelk.ee). Kasutajatugi töötab tööpäevadel kell 10–17 ja laupäeviti 10–15.

Külli Saard ja Priit Humal