Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koguduse töötegijate kursusel alustas 9 tudengit

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Tänavu alustas Usuteaduse Instituudis (UI) õpinguid 9 tudengit, kes hakkavad omandama teadmisi kolm aastat kestval koguduse töötegijate kursusel.
Kursus annab baasteadmised teoloogiast, keskendudes erinevate kirikutöö tegijate koolitamisele. Kooliaasta algas piduliku jumalateenistusega 26. augustil Rootsi-Mihkli kirikus, järgnesid aktus ja esimesed loengud.
Targad naised
Tudengikandidaadid pidid sooritama piiblitundmise ja katekismuse eksami, kirjutama kirjandi ning osalema vestlusel. UI rektori Allan Kähriku sõnul oli tase kõikuv – oli väga tugevaid ja natuke vähem tugevaid. Üheksast uuest tudengist on 7 naist.
Eksamikomisjoni kuulus kuus liiget: Jaan Kiivit, Randar Tasmuth, Ove Sander, Tõnis Nõmmik, Riho Saard ja Allan Kährik.
Enamus vastu võetud tudengitest on tegevad koguduse- või diakooniatöös. Eelkõige tuldi teadmisi täiendama, et vastata ka keerukamatele hingehoidu puudutavatele küsimustele, sest koguduse töötegijate kursusel saab praktilist ettevalmistust nii sotsiaaltööks kui ka laste- ja noortetööks.
Helisev muusika
Teist õppeaastat alustati uue kursusega kirikumuusika osakonnas. Vastu võeti neli inimest: kolm D-kursusele ja üks eelkursusele, mis on aastane ettevalmistus põhikursusele. Kirikumuusiku D-kutsekategooria saadakse kaks aastat kestva kirikumuusika põhikursuse raames.
UI kirikumuusika osakonna juhataja Kersti Tarve sõnul tegutsevad neljast kaks tudengit koguduse organistina Audrus ja Tapal. Õppimaasujad on mõistnud, et kogudused vajavad haritud organiste. Kuna muusika õppimine on suhteliselt kallis, loodetakse koguduste toetusele.
Praktikat saavad kirikumuusika tudengid UI sessioonil, kus neljapäeviti toimub õppejumalateenistus. Osakonnal on olulisel kohal koostöö Viljandi kultuurikolledþiga. Koostööd soovitakse laiendada ka Eesti Muusikakadeemiaga.
Põhisuunad
UI usuteaduskonnas on kaks õppesuunda: viieaastane teoloogia põhiõpe (vastuvõtt üle aasta) ning koguduse töötegijate kursus kestusega kolm aastat. Religioonipedagoogika osakonnas (vastuvõtt üle aasta) valmistatakse ette religiooniõpetuse õpetajaid üldhariduskoolidele.
Lisaks on võimalik õppida kirikumuusika osakonnas ja pastoraalseminaris, mis on ettevalmistuseks vaimuliku ordinatsiooniks kõrgharidusega teoloogidele.
Instituudi rektori Kähriku sõnul on UI põhiülesanne korraldada teoloogilist ja praktilist täiendkoolitust kiriku töötegijatele ning olla teaduskeskuseks, kus edendatakse teoloogilist uurimistööd ja kirjastatakse õppekirjandust.
Usuteaduse Instituut on vanim Eestis pidevalt tegutsenud eraülikool, mis asutati 1946. aastal pärast Tartu ülikooli usuteaduskonna sulgemist.
Erle Iher