Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kogudus kinkis õpetajale kuldristi

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Pühapäeval, 16. mail anti pidulikul jumalateenistusel Tallinna Jaani kirikus õpetaja Toomas Paulile kuldrist.
Koguduse õpetajale Toomas Paulile andis kuldse ametiristi koguduse poolt tänu ja tunnustuse tähena peapiiskop Jaan Kiivit. Alljärgnevalt kokkuvõte sellest lillede- ja õnnitlusterohkest päevast.
Jutlustas õpetaja Toomas Paul. Tema pühapäevased jutlused on alati targad, huvitavad, võiks isegi öelda – absoluutsed. (Antagu andeks see zargoonina mõjuv väljend, kuid nii see on.)
Jutluseteksti (Lk 11:5-13) esimene pool keerles toidu ümber. Vaeste inimeste lugu leivast ja leiva hankimisest. Jeesus ütleb: «Õndsad on need, kel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga» (Mt 5:6; Lk 6:21). Aga mis on õigus? Kas tõde ja õigus Vargamäe kombel? Leib on ju vaid sümbol igavese elu ja Jumala riigi jaoks, mida inimesel tuleks igatseda. Palve Püha Vaimu pärast on ainuke päris palve. Aga selleks, et saada Püha Vaimu, peab olema järjekindel nagu lesknaine tähendamissõnas lesest ja kohtunikust (Lk 18:1jj).
Jaan Kiiviti sõnavõtu moto oli Pauluse kirjast efeslastele (Ef 4:11): «Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks.»
Jaan Kiivit sidus Piibli kirjakohtadega Toomas Pauli 40 aasta pikkuse elutöö vaimulikuna, öeldes: «Jumal on valinud kiriku, et olla meie keskel Vaimu läbi ja Vaimu viljades – armastuse tegudes.» Peapiiskop tõi välja peamise: «Mis teeb inimesest inimese? See on pühaduse taju, side, tahe kõnelda Jumalaga, õppimine ja kasvamine Tema jälgedes käies. Meie ülesanne on hoida ja kasvavale põlvele edasi anda Jumala tundmist, ehitada silda ajaliku ja igavese vahele. See on töö, millel on Jumala tõotus. Toomas Paul, meie koguduse õpetaja ja hingekarjane, kes on seisnud vahemehena igaviku ja ajalise, olnu ja oleva vahel, võta vastu meie tänu.»
Kokkuvõtte tegi Tallinna Jaani koguduse liige
Eva Jänes