Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikuvalitsuse suvised otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Suvel pidas kirikuvalitsus kaks istungit: 3. juunil ja 1. juulil. Otsuseid tehti teistelgi päevadel, mis annab tunnistust kirikuvalitsuse töisest suvest.
Kaadrit puudutavad otsused
Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haameri ametiaega pikendati 3. aprillini 2009. Ruhnu koguduse õpetaja Harri Reinu ametisoleku aega pikendati 21. juulini 2009. Üllar Nõlv vabastati Viru praostkonna vikaarõpetaja kohustustest ja arvati reservi 3. juunist. Annika Laats määrati Lääne-Harju praostkonna abipraosti kohusetäitjaks järgmise korralise sinodini.
Mark David Oakley vabastati Tallinna praostkonna vikaarõpetaja kohustustest 2. oktoobrist. Suurbritannia Luterliku Kiriku töötaja Jack Parkes määrati Tallinna Püha Vaimu koguduse praktikandiks 9.–29. augustini.
EELK põhikirja § 18 ja Saar­te praosti Veiko Vihuri taotluse alusel otsustas konsistoorium vabastada Katrin Keso-Varese Saarte praostkonna vikaardiakoni ülesannetest alates 1. juulist.
Ametisse nimetati kaks koolikaplanit: EELK põhikirja § 19 alusel otsustas kirikuvalitsus nimetada õp Urmas Viilma Saue gümnaasiumi ja diakon Katrin Keso-Varese Kuressaare gümnaasiumi koolikaplaniks. Koolikaplanid alluvad assessor Ove Sanderile.
Seoses Otepää koguduse õpetaja Jüri Stepanovi surmaga otsustas kirikuvalitsus määrata praost Vallo Ehasalu Otepää, Puhja ja Rannu koguduse hooldajaõpetajaks alates 17. juunist.
Komisjonides ja nõukogudes
Kantsler Urmas Viilma kutsuti tagasi SA Johanniitide Abi Eestis nõukogu liikme kohalt ning Patrik Göransson määrati eelnimetatud nõukogu liikmeks.
Jaan Sülla avalduse alusel otsustas kirikuvalitsus vabastada ta infotehnoloogia komisjoni liikme ülesannetest 3. juunist. Komisjoni uueks liikmeks samast kuupäevast kinnitati Külli Saard.
Valmistutakse valimisteks
Juunikuu istungil olid päevakorral ka koguduste nõukogude valimised. Kehtestati dokumentide vormid. Konsistoorium otsustas kehtestada koguduse nõukogu liikmekandidaadi ülesseadmise kirja soovitatava vormi, koguduse nõukogu liikmekandidaadi nõusolekukirja vormi, juhatuse liikme andmete esitamise vormi, koguduse täiskogu koosoleku protokolli näidisvormi ning nõukogu valimise hääletus- ja valimistulemuste protokolli vormi.
EELK kirikuseadustiku § 280 lõike 2 alusel otsustas kirikuvalitsus kehtestada EELK koguduse vallasasja deponeerimise korra. Vallasasja deponeerimise vajadus tekkis sellest, kui ühe kiriku altari- ja kantslikatete restaureerimist toetas kohalik muuseum. Sarnaseid olukordi on veel ja kirik soovib, et tema omand hoiustataks nii, et on vormistatud nõuetekohased dokumendid. (Samal teemal vt EK 18.9.2008.)
Tänu- ja aukirjad
3. juunil otsustati anda kolonelleitnant Rein Puusepale tema 80. sünnipäeval aukiri kirikuelu ja eestluse edendamise eest ning EELK ja E.E.L.K. ühinemisele kaasaaitamise eest. Rein Puusepp saanuks 80aastaseks 10. juulil. Mõni nädal enne juubelit, 22. juunil lahkus Rein Puusepp igavikku.
Mikko Lännenpääle anti 60. sünnipäeval EELK aukiri koostöö ja toetuse eest EELK koolitustegevuse arendamisel.
Tänukiri otsustati anda ka Haapsalu koguduse projekti «Aita kelladel heliseda» toetajatele ja läbiviijatele. Tänukirja said projekti juht Sulev Saareväli, Haapsalu linnapea Ingrid Danilov, muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu, SA Haapsalu Piiskopilinnus juhataja kt Marika Peberg ja projekti teostaja Toomas Mäeväli.
Elle Kivinurmele anti EELK tänukiri pikaajalise ustava teenimise eest organistina Rakvere Kolmainu koguduses.
Kinnisvara suurtehing
1. juulil otsustati EELK põhikirja § 63 lõike 1 alusel müüa kinnistu Wismari tn 15 Tallinnas aktsiaseltsile Wismari Haigla. Ostu-müügi tehing on tehtud, kantsler Urmas Viil­ma ütles Eesti Kirikule, et poolte kokkuleppel müügihinda ei avalikustata. Wismari haigla paikneb 1867. aastal ehitatud ja raviasutuseks kohandatud ajaloolises hoones Tallinna kesklinna haljasvööndis Falgi pargi servas. Haiglas on kokku 50 töötajat, neist 10 arsti ja 2 psühholoogi.
OÜ Kiriku Varahaldus põhikirja punkti 6.7.6 alusel otsustas konsistoorium kinnitada OÜ Kiriku Varahaldus 2007. aasta majandusaruande.
1. juuli istungil otsustati kinnitada ka EELK Teeneteristi andmise taotluse vorm.
EK