Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikute nõukogu aitab korraldada koguduse heakorrastuspäevi

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Märtsi eelviimasel nädalal pidas Eesti Kirikute Nõukogu nelipühi kiriku keskuses korralise töökoosoleku.
Tutvuti Euroopa Kirikute Konverentsi väljatöötatud Charta oecumenica dokumendiga, mis sisaldab juhiseid süvenevaks koostööks Euroopa kirikute vahel. Vastav dokument esitab üleskutse usuühtsusele, kutsub ühiselt evangeeliumi kuulutama ning jätkama dialoogi erinevate kirikute vahel. Et Eesti Kirikute Nõukogu taotleb Euroopa Kirikute Konverentsi assotsieerunud liikmeks saamist, on antud oikumeenikaalane dokument saadetud juhendmaterjaliks, mida hakatakse kohandama Eesti oludele.
Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri assistent Ruudi Leinuse sõnul korraldab Pärnu praostkond koostöös Pärnu linna, maakonna ja kirikute nõukoguga 17.–18. aprillini konverentsi «Palverännakud rahvusliku mõtte lätetele».
Nõukogu koosolekul kõneldi ka jätkuvast «Teeliste kirikute» projektist, mida on võtnud nõuks toetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse struktuuriüksus Regionaalarengu Agentuur veidi rohkem kui 100 000 krooniga. Nii on Leinuse sõnul maisse kavandatud kohalike koguduste juures heakorrastuspäevad, kus ühes kohaliku rahvaga korrastatakse nii kirikuaedu, pühakodasid kui ka surnuaedu.
Samas käsitleti nõukogu koosolekul 18. märtsil vabariigi valitsuse heakskiidu pälvinud riiklikku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng». Programmi realiseerimine on kavandatud kümnele aastale (2004–2013). Riikliku programmi põhieesmärgiks on tagada kirikute kui meie kultuuriloolise ja kunstiajaloolise pärandi olulise osa säilitamine ning toetada nende sisulist arengut.
Järgmine Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolek toimub 17. aprillil.
Erle Iher