Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikus viiakse sisse Tunnustusmärk

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELK autasude komisjon pidas oma viimase koosoleku 14. novembril. Päevakorras olid autasustamise korra küsimused.
Kirikukogule tehakse konsistooriumi kaudu ettepanek kirikuseadustiku muutmiseks ja täiendamiseks. Täiendamaks autasude nomenklatuuri, soovitatakse luua EELK Tunnustusmärk, ning lihtsustamaks autasude väljaandmist, soovitatakse jätta tänukirja ja tunnustusmärgi omistamine peapiiskopi otsustada.
Priit Herodes tutvustas EELK Tunnustusmärgi näidist ja statuudi eelnõu. Tunnustusmärk on oma olemuselt EELK Teeneteristi medaliklass ja kujutab endast Teeneteristi põhielementi – Lutheri roosi.
Uue märgi koht kirikuseadustiku kohaselt on pärast Teeneteristi ja enne aukirja. Tunnustusmärki saab välja anda ka ühekordsete teenete eest ja tunnustada inimesi operatiivselt. Pärast kirikukogu otsust saab Tunnustusmärke valmistada ja jagada vastavalt eelarve võimalustele. Tunnustusmärgi andmist ei seota nelipühaga, märgi üleandmine võiks toimuda koguduse keskel. Heaks tavaks võiks olla, et peapiiskop annab Tunnustusmärgi isiklikult üle.
EELK Teeneteristi antakse välja üldjuhul kord aastas. Head vastukaja on komisjon saanud möödunud aasta nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimunud tänuüritusest. Edaspidi soovitakse jääda selle juurde, et Kiriku sünnipäeval toimub ka EELK tänuüritus.
Juba nüüd on aeg mõelda, kes väärivad tunnustamist ja tänu. Ettepanekud kirikuseadustiku kohaseks autasustamiseks palutakse esitada konsistooriumile 1. märtsiks 2009.
Vastava taotlusvormi saab konsistooriumist. Taotluses tuleb tuua autasustamise põhjendus ja anda oma kontakt­andmed. EELK tänuüritus toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 31. mail 2009.

Tiit Salumäe,
komisjoni esimees