Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikumuusikute töö tugineb entusiasmile

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Kirikumuusikud valisid juhte: Kahro Kivilo ulatatud valimiskotti paneb sedeli Marika Kahar. Tiiu PikkurKirikumuusika Liidu (KML) aastakoosolekul tehti kokkuvõtteid, arutleti kirikumuusikute töö koordineerimise üle EELKs ja valiti uus juhatus.
Assessor Tiit Salumäe tänas kirikumuusikuid nende töö eest ja märkis, et muusika on jumalateenistuse kandev sammas. Kirik on üks tervik, kus peaksime end ühes paadis istuvana tundma.
KMLi juhatuse esimees Piret Aidulo ütles, et 2004. aastal liidu ja konsistooriumi vahel sõlmitud leping andis voli tegutsemiseks ja oli lootustandev, et liiduga arvestatakse. Liit on osutunud vajalikuks abiliseks nii kirikumuusikutele kui vaimulikele. Sageli on KMLil olnud ka hingehoidlik ülesanne. Nõutavaim on olnud kooriliteratuuri- ja liturgilise orelimuusika teemaline nõustamine.
Liitu kuulub 109 aktiivset liiget, neist väga vähesed töötavad ainult ühes koguduses. Muusikute töö tugineb suures osas entusiasmile. Aasta oli edukas ja töine. Liit on kirikumuusika töö edendamiseks teinud kõik endast oleneva, kuid rahaprobleemid seavad oma piirid.
«Haritud kaadri saamine kirikutööle ja selle püsimine ning uute muusikute koolitamine on suures osas seotud palkadega. Enamik kirikumuusikuid on oma ala fanaatikud heas mõttes nagunii, aga ala süsteemset arengut see ei kindlusta,» märkis KMLi esimees oma aruandes.
Majandusaruande teinud Aivi Otsnik ütles, et büroo peamine kulu on palgad. Sekretäri tööaega on vähendatud ja raamatupidaja on koondatud. Alates aprillist ostetakse raamatupidamisteenust. «Peame oskama seda vähest, mis saame, mõistlikult kulutada,» pani Otsnik kõigile südamele. Aruanded ja 2010. a eelarve, kus kõiki ridu on vähendatud, kinnitati samuti.  
EELK 12 praostkonna muusikud teevad oma tööd võimetekohaselt ja paljuski entusiastlikult. Marelle Siitas, kes praostkondade muusikatööd analüüsis, nentis, et kahjuks kõik praostkonnad ei ole oma aruandeid esitanud. Üht põhjust, miks aruanded vajalikud on, mainis ka Piret Aidulo – juba ajaloo jaoks on need üleskirjutused tähtsad.    Mõned tähelepanekud: Tallinnas on väga vilgas muusikatöö, mitmes aruandes märgiti muusikute omavahelist head läbisaamist ja koostööd, ühisprojekte ja sõpruskogudustega lävimist.
Kantsler Urmas Viilma tuli kirikumuusikute ette tuleviku töökorraldusest rääkima. KML on mittetulundusühinguna lepingulises suhtes EELKga ja peaks kasina keskuselt saadava raha eest korraldama kogu EELK muusikatööd. Konsistooriumis ei ole kedagi, kes esindaks ametlikul tasandil kirikumuusikuid. MTÜna on liidul seda raske teha. Ehkki pealtnäha on kõik korras, ei ole tegu võrdsete partneritega. Võib-olla peaks tulevikus muusikatööd koordineerima kirikuvalitsuses valdkonnasekretär? Arutelu käigus pakuti välja näiteks vaimulike konverentsi eeskujul kirikumuusikute konverentsi loomist ja muid variante. Kuidas tulevik kujuneb, nõuab veel arutamist.
Koosolekul valiti KMLi uus juhatus ja revisjonikomisjon. Juhatusse kuuluvad Helika Gustavson-Rätsep, Tuuliki Jürjo, Maarian Lend, Toomas Mäeväli, Aivi Otsnik, Kadri Ploompuu ja Sigrid Põld. Juhatus valis esimeheks Toomas Mäevälja. Revisjonikomisjoni valiti Margus Liiv, Mai Mänd ja Jaanus Torrim.
Tiiu Pikkur

 Toomas Mäeväli
Sündinud 20. augustil 1974.
EELK Kirikumuusika Liidu liige alates 1997. aastast, juhatuse liige 1999. aastast, valitud juhatuse esimeheks 2010.
2000–2002 KLPR Koraaliraamatu koostamise toimkonna juhataja.
Tallinna kirikute orelite hooldaja 1995. aastast.
Ettevõtja, Mäeväli Orelitöökoda OÜ juhataja 2005. aastast.