Kirikukogu koguneb Viimsis

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

EELK 27. Kirikukogu 3. istungjärk koguneb 29. novembril kahepäevasele istungile Viimsi kirikusse.

Päevakorras on arutada ja vastu võtta mitu eelnõu, kinnitada majandusaruanne ja lisaeelarve, käsitleda 2007. a eelarvet, üle anda kirjastuspreemia. Kirikukogu kinnitab ametisse ka Usuteaduse Instituudi rektori, taasarutab EELK sümboleid: kiriku ja peapiiskopi vappi.

Vahearuande kirikukogule esitab EELK halduskomisjon ja vaimulike teenistussuhteid käsitlev töörühm.

Kirikukogu on EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ. Kirikukogu otsused on kohustuslikud tervele EELK-le, tema ametiisikutele ja kogudustele. 27. Kirikukogu kogunes aasta tagasi, kirikukogu valitud liikme volitused kestavad neli aastat.

EK