Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kiriklike talituste käsiraamat on valmimas

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Komisjonides räägiti ametitalituste käsiraamatust ja pühakodade taastamisest.
Teisipäeval, 14. märtsil toimunud liturgiakomisjonis olid esmalt kõneks struktuuriküsimused. Varem kirikukogu komisjonina töötanud liturgiline komisjon jätkab sellest aastast piiskopliku nõukogu alluvuses liturgiakomisjoni nime all.
Käsiraamat intranetis
10liikmeline komisjon valis juhatajaks Tiit Salumäe, abijuhatajaks Gustav Piiri ja sekretäriks Peeter Paenurme. Tiit Salumäe sõnul oli komisjoni liikmete ühine arvamus, et aastaid tagasi alanud töö tuleb viia lõpule. Jumalateenistuste ja kiriklike talituste käsiraamatu esimene osa ilmus 1996. Nüüdseks on valminud põhiliselt kogu materjal, mis asub intranetis EELK kodulehel.
Komisjon arutas, kuidas jõuda niikaugele, et esitada käsikiri õigeaegselt vaimulike konverentsile, piiskoplikule nõukogule ja edasi kirikukogule. Komisjon plaanib menetlust alustada aastal 2007, et käsikiri jõuaks arutelule kirikukogu kevadistungil 2008 ja kinnitatud käsiraamat võetaks kasutusele sama aasta 1. advendist. Uus kirikuseadus näeb ette väljaande kinnitamise kindla korra.
Piiskop Einar Soone palvel käsitles komisjon ka president Lennart Meri matuste korraldamisega seotud küsimusi. Asuti seisukohale, et matusetalitus toimub Kaarli kirikus vastavalt luterliku kiriku korrale. Arvesse võttes Lennart Meri soovi, mida tema poeg vahendas, osalevad matuseteenistuses apostliku õigeusukiriku ja roomakatoliku kiriku esindajad. Matusekõne peab peapiiskop Andres Põder.
Pühakodade kaitseks
Kolmapäeval, 15. märtsil toimunud EELK ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni  kultuuriväärtuste alakomisjonis olid ennekõike kõneks 2005. aasta pühakodade riikliku programmi raames tehtud tööd. Ühiskomisjoni kaasesimees Tiit Salumäe sõnul olid eelmise aasta mahud täidetud ja kumbki osapool pretensioone ei esitanud. Kõneks olid ka selle aasta plaanid. Komisjonis otsustati, et riigilt saab toetust rida objekte: Harju-Jaani, Harju-Risti, Naissaare, Avinurme, Järva-Peetri, Paide, Karuse, Haljala, Ilumäe, Viru-Jaagupi, Tõstamaa, Hageri, Kaarma, Karja, Mustjala, Saare-Jaani, Valjala, Rannu, Tartu Jaani, Kolga-Jaani, Pindi ja Roosa kirik. Osas neist töö jätkub, osas algab.
Komisjoni liikmed pidasid vajalikuks kohtuda ühise laua taga riigikogu kultuurikomisjoniga, et arutada võimalust tõsta 2007. aastaks programmi maht nõutavale tasemele.
Rita Puidet