Kirik õiglase sõdalase auks

Tori Püha Jüri kogudus tähistas 30. septembril piduliku jumalateenistusega kiriku taasõnnistamise 15. aastapäeva. Tori kirik on Eesti sõjameeste mälestuskirik.

Aastapäeva jumalateenistusel teenisid õhukaitseväe kaplan Kaido Petermann, Kaitseliidu Pärnu maleva kaplan Eduard Kakko, diakon Tõnu Taremaa ja Kaitseväe peainspektor Einar Laigna, kelle sütitavalt esitatud jutlus kirikulistelt sooja vastuvõtu leidis. Kogudust tuli tervitama Soome sõpruskogudus Töölöst, Eesti Armeenia apostliku kiriku esindus ja väliseestlased Kanadast.  Trotsides vihmast sügisilma, oli kirikulisi rohkelt.

Tuhast tõusnud

Täpselt 15 aastat tagasi, 30. septembril 1990 avati Tori kirikul tahvel «II maailmasõja ohvrite mälestuseks esimese Eesti sõjameeste kokkutuleku poolt». 1989. a kasvasid kiriku varemetes veel puud, mõni neist üsna jäme. Ent grupp entusiaste eesotsas tänase koguduse juhatuse esimehe Jüri Kasega olid oma visioonis kindlad – kirikust peab saama mälestusmärk Eesti sõjamehele, eesti kodu ja vabaduse kaitsjale.

Tänaseks on kirik saanud korraliku maaküttega kivipõranda ja kauni interjööri. Omapärane altar, mis moodustACub Virumaa, Läänemaa ja Saaremaa päritolu veskikividest, sümboliseerib piltlikult eestlaste rasket saatust, oleme rahvusena kui veskikivide vahelt läbi käinud; millalgi leivavilja jahvatanud kividelt pakutakse täna vaimuvilja.

Tori kirikut on kolmel korral külastanud meie president, viimast korda käis president Rüütel siin k.a 17. augustil, mil pühitseti maaväe lipp.

Plaanid tulevikuks

Lähituleviku plaanis on jätkata justiitsministeeriumi abiga Eesti Vabadusristi kavaleridele, II maailmasõja ohvritele, kelle põrm ei puhka kodumaa mullas, mälestustahvlite valmistamist. 18 tahvlist on kiriku seinale jõudnud tänaseks 12. Tõsine töö seisab ees ka kirikuga: vuukimist ootavad seinad, paigaldamist kanalisatsioon ja ventilatsioon.

Kogudusel on plaan paigutada kirikusse altari kõrvale neitsi Maarja kuju, mis oleks austuseks eesti emale, kes on oma mehe ja pojad kodumaa kaitseks sõjateele saatnud ja võib-olla nad seeläbi kaotanud.

Liina Raudvassar