Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirik jätab Narva koguduse kohtusaagas üksi

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Narva Aleksandri kogudus kaebas edasi esimese astme kohtu otsuse, mille järgi peab kogudus tasuma ASile Eviko üle poole miljoni euro, kusjuures Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) valitsus distantseerib end toimuvast täielikult.

«Päris alatu on 118-liikmeliselt koguduselt nõuda 3200eurost riigilõivu, kusjuures koguduses ei ole rikkureid. Meie pole rahul meie esindamisega kohtus ja teised pole rahul, et meie pole rahul,» kommenteeris EELK Narva Aleksandri koguduse õpetaja Villu Jürjo seda, et kogudus ise pidi maksma kohtusaaga jätkamise eest.

Üksi tuule käes
Jürjo tunnistas ka, et pole selge, kust leitakse ressurss kogudusele esindaja palkamiseks järgmises kohtuinstantsis.
EELK valitsusest öeldi, et ka see summa, mis seni on kulunud advokaaditeenustele AS Eviko ja koguduse kohtuasjas, jääb koguduse tasuda, ehkki esmalt maksis selle eest OÜ Kiriku Varahaldus. «Üldkirik ega konsistoorium pole eraldanud summasid, et jätkata kohtuvaidlust. Kogudus ise otsustab, mida edasi teha. Ta on kogu aeg olnud teatud mõttes üksi – me ei võta mitte kuidagi kaasvastutust selles küsimuses,» ütles Põhjarannikule EELK kantsler Urmas Viilma.
Põhjarannikule teadaolevalt on firmale Lextal seni koguduse või sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik esindamise eest tasutud veidi enam kui 30 000 eurot.
Advokaat Kerli Kase osaühingust Cavere Õigusbüroo, mis esindab kohtus ASi Eviko, ütles koguduse edasikaebamist kommenteerides, et kindlasti ei pea ta apellatsiooni põhjendatuks. «Apellatsioonis on tuginetud väidetele, mida esimeses astmes pole kohtule esitatud. See on menetlusseadustiku järgi ebakorrektne ja sellistele asjaoludele tuginemine pole lubatud. Ses mõttes ma ei pea asja perspektiivikaks,» ütles Kase.

Volituste ületamine
Selle aasta oktoobris otsustas Viru maakohus, et EELK Narva Aleksandri kogudus peab ASile Eviko tasuma üle 530 000 euro. Kohus mõistis välja alusetu rikastumise teel saadud 132 244 eurot, viivise 47 624 eurot ja garantiikirjast tuleneva võlgnevuse 351 514 eurot. Kohus jättis rahuldamata hageja nõude: kokkuleppest tuleneva põhivõlgnevuse koos viivisega, 239 515 eurot, ja lepingule toetuva põhivõlgnevuse 24 972 eurot.
AS Eviko võitis 2008. aastal ainsa pakkujana Narva Aleksandri kiriku restaureerimise hanke.
Varem, septembris tehti Aleksandri koguduses konsistooriumi revisjon, mille tulemusena sai kinnitust fakt, et Villu Jürjo garanteeris koguduse nimel 5,5 miljoni krooni suuruse laenu SA Narva Aleksandri Kirik projektijuhile Heikki Lättemaale. Seda raha kasutati ehituses. «See oli ilmselgelt oma volituste piiri ületamine ja kirikuseaduse rikkumine ning sellega seoses on kirikuvalitsus teinud peapiiskopile ettepaneku karistada Jürjot noomitusega. Hinnata seda, kas ta kasutas laenuraha õigesti või mitte, pole minu pädevuses, pealegi on sellega seoses kohtuasi pooleli,» ütles kantsler Viilma Põhjarannikule oktoobris.
Kirikuõpetaja Jürjo on Põhjarannikule korduvalt väitnud, et kohtuasja taga on vandenõu, mille eesmärk on jätta kogudus ilma talle kuuluvast kinnisvarast. Ka rõhutab kirikuõpetaja, et ühtegi tööd ei tellinud kogudus, vaid selleks asutatud SA Narva Aleksandri Kirik, mille esimees on praegu Eduard East.
Teet Korsten
Ilmunud Põhjarannikus
4. detsembril.