Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Keila Miikaeli kogudus palub abi tormikahjustuste likvideerimisel

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

4. juuli õhtul Keilat tabanud äikesetorm ja sellega kaasnenud tromb kahjustasid tugevalt 14. sajandil rajatud Keila Miikaeli kirikut ja kirikuaeda.
Torm kahjustas 1860. aastatest pärinevat Austria päritolu kiltkivikatust (üks vähestest säilinud kiltkivikatustest Eestis). Hävinud on katusehari ja umbes 10 ruutmeetrit altariruumi katust, kokku on kahjustatud või hävinud 225 ruutmeetrit katust. Selle tõttu on ohtu sattunud 1632. a pärinev Tobias Heintze töökojas loodud renessanssaltar ning 1842. a ehitatud Walcker-orel.
Torm purustas ka tornikiivri lõunakülje karniisi ning kiskus lahti tornikiivri pleki. Väiksemaid kahjustusi on paljudel kirikuakendel.
Tormis hävis rohkem kui veerandi ulatuses kirikuaias asuv perekond Stackelbergide matusekabeli plekk-katust ning teise, koguduse kabeli kivikatus sai tõsiselt kannatada. Samuti sai kannatada perekond Meyendorffide matusekabeli võlvlagi. Kõik nimetatud objektid kuuluvad kultuurimälestistena riikliku kaitse alla.
Kirikuaias murdis torm suure osa puudest. Paljud puud on juurtega üles kistud, hauatähised ümber paisatud või purustatud.
Eksperdid on hinnanud tormi poolt tekitatud hävingu-eelse seisundi ennistamiseks tehtavate tööde rahaliseks väärtuseks keskmiselt 3 250 000 Eesti krooni.
Kahjuks puudub Keila Miikaeli kogudusel selline hulk raha. Siiski on kogudus talgute korras ära teinud palju tööd. Samuti on koristustöödel abiks olnud Keila Kiwanis ning Lions klubi ja palju linnakodanikke. Oleme esitanud taotluse toetuse saamiseks valitsuse reservfondist ning Keila linnavalitsuse reservfondist. Samuti jääme lootma ettevõtete ning eraisikute toetusele tormikahjude likvideerimisel.
Kogudus on tormikahjustuste likvideerimiseks avanud Eesti Ühispangas eraldi arveldusarve 10220026423017.
Täname südamest kõiki, kes senini meid nii nõu kui ka jõuga aidanud ning neid, kes meid edaspidi peavad võimalikuks abistada.
Joel Siim, koguduseõpetaja kt
Veiko Pärlin, juhatuse esimees