Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kasulik ja sisukas õppepäev

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

28. oktoobril toimus Kirikumuusika Liidu poolt korraldatud praostkondade muusikasekretäride nõukoda ja õppepäev, kuhu oodati ka piiskoppe ja praoste ning liturgilise komisjoni liikmeid.
Ettekannetest
Ettekannetega esinesid Tiit Salumäe, Gustav Piir ja Ene Salumäe.
Tiit Salumäe võttis kokku liturgilise komisjoni töö möödunud 10 aasta jooksul ja rääkis materjalidest, mis komisjoni töö tulemusena on jõudnud kogudustesse. Samuti selgitas ta jumalateenistuse uuendamise põhimõtteid ja seda, kuidas on püütud teenistuste korda uuendada varasematel aegadel.
Gustav Piir kõneles uue missamuusika katsetamise kogemustest Püha Vaimu kirikus ja millises suunas tahetakse uuendustega edasi minna.
Ene Salumäe jagas kuulajatega oma kogemusi toimunud õppepäevadest ja vaatles uue missamuusika katsetamist kirikumuusiku vaatenurgast.
Kõnelejatel oli kuulajatele jagada nii julgustust kui nõuandeid, kuidas saaks komisjoni poolt välja töötatud liturgilised uuendused jumalateenistuse korda sisse viia, lisada teenistustele uuemat muusikat ning kuidas aidata kogudustel uuendustest aru saada ning nende vajalikkust mõista.
Kõhklused ja poolehoid
Järgnesid sõnavõtud, milles kõlas hulgaliselt poolt ja vastuhääli nii jumalateenistuse uuendamise kui ka uue muusika kasutuselevõtmise osas. Märgiti, et inimesed on vanaga harjunud ning uuenduste sisseviimine raske. Samuti on muusikavariante nii palju, et raske on otsust langetada: «Äkki jookseb kogudus laiali…»
Vastukaaluks oli hulk positiivseid sõnavõtte, kus kogudustes kogetu põhjal leiti, et uuendused jumalateenistuses on igati teretulnud, kui neid tasapisi koos kogudusega õppida, sealjuures toetudes koguduse tublidele koorilauljatele. Oluline seejuures on see, et koguduse õpetaja ja kirikumuusik oleks ühel nõul ja positiivselt meelestatud ning et usaldataks rohkem ka koguduse liikmeid.
Sõna võtsid ka liturgilise komisjoni liikmed, kes julgustasid kahtlejaid ja selgitasid põhjusi, miks ühel või teisel juhul uue missamuusika sisseviimine ja liturgilised uuendused on olnud raskendatud.
Tuleviku tuuled
Koosoleku lõpus räägiti tulevikku puudutavatest küsimustest. Peeter Paenurm tegi ülevaate eelolevatest õppepäevadest. Piret Aidulo kõneles plaanist korraldada uus üldlaulupidu. Koosolijate ettepanek oli korraldada laulupidu koos kirikupäevaga ja kutsuda sinna ka teisi konfessioone külalisteks. Esialgse kava kohaselt planeeritakse laulupidu pidada aastal 2005 Tartus.
Räägiti ka eelolevaks kevadeks kavandatud kirikumuusika konverentsist teemal 20. sajandi II poole kirikumuusika Eestis. Ürituse ettevalmistamisse ja läbiviimisesse tahetakse kaasata noori nii Viljandi Kultuurikolledži ja Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnast.
Kuna konsistoorium konverentsi projekti rahastama ei nõustunud, üritatakse vajaminevat raha hankida mujalt. Juttu tuli ka muusikasekretäri tööst praostkondades ja selle väärtustamisest, samuti kirikumuusiku rollist koguduses. Leiti, et paljudes kogudustes on muusikuameti võimalused koguduse ülesehitustöös veel täielikult kasutamata ja selle ameti kandjad vajaliku tunnustuse ja palgata.
Meeli Pärtelpoeg