Kas peapiiskop jõuluks valitud?

E.E.L.K. Konsistooriumi koosolekul 1. oktoobril Torontos kinnitati peapiiskopi kandidaadid ja valimiste läbiviimise kord.

Peapiiskopi kohale kandideerivad Vancouveri Peetri koguduse õpetaja mag Walter Johanson; assessor, piiskoplik vikaar dr Tõnis Nõmmik; Toronto Peetri koguduse õpetaja dr Andres Taul; peapiiskopi kt,  assessor, USA Esimese praostkonna praost Thomas Vaga ja praost emeeritus dr Peeter Vanker. E.E.L.K. Kirikukogu liikmed hääletavad kandidaatide poolt kirjalikult kuni 10. detsembrini. Häältelugemiskomisjoni juhib Eesti aupeakonsul Torontos Laas Leivat. 

Kui esimeses hääletusvoorus ükski kandidaat ei saa üle poole häältest, siis teises voorus kandideerivad kaks enim hääli saanut. Kui  tulemuseks on viik, saab peapiiskopiks pikema vaimuliku staažiga kandidaat.

Konsistooriumi koosolekul leiti, et on vaja kaasajastada E.E.L.K. kodulehekülg, peeti plaani üle viia ajakirja Eesti Kirik trükkimine Eestisse.

Tiiu Pikkur