Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kahe kooli ühinemist ei toimu

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

21.–22. juunil toimunud Eesti Metodisti Kiriku aastakonverentsil otsustati mitte liituda EELK Usuteaduse Instituudiga (UI).

Kuidas metodisti kirik jõudis otsuseni, et Balti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar ei ühine EELK Usuteaduse Instituudiga?
UI rektor Ove Sander: Päev enne aastakonverentsi kohtusime metodisti seminari eestseisusega. Peale minu oli UId ja EELKd sellel kohtumisel esindamas prof Randar Tasmuth ja assessor Gustav Piir. Pärast meie ettekandeid esitas eestseisuse esimees piiskop Christian Alsted eestseisuse seisukoha, milleks oli UIga mitteliitumine. Seda seisukohta kinnitas ka laupäeval metodistide aastakonverents.

Mis võis viia metodistid sellise otsuseni?
Arvan, et selleks võis olla peamiselt mure oma identiteedi pärast. Siiski usun, et lepingu eelnõu, mille me ühiselt ette valmistasime, lõi väga soodsaid eeldusi nii oma identiteedi säilitamiseks kui ka arendamiseks. Oli ka väiksemaid küsimusi, nagu näiteks soov otsustada õpetava kaadri üle. Seda aga ei võimaldaks juba riiklik regulatsioon.
Meie poolt vaadatuna ei saanud me nõustuda metodisti teoloogilise seminari eestseisuse ettepanekuga luua pariteetselt uus oikumeeniline kõrgkool. Selline tegevus eeldanuks praeguse UI sulgemist koos kõikide sellest tulenevate tagajärgedega. See aga olnuks EELK seisukohalt täiesti välistatud.

Mida selline otsus metodistidele võiks tähendada?
Mulle jäi mulje, et nad on eestseisuses arutanud väga erinevaid edasiminemise variante. Milline neist täpsemalt valitakse, seda ma ei tea. Kardan aga, et mitteliitumise hind võib siiski osutuda kõrgemaks, kui seda praegu suudetakse näha. Põhiküsimuseks osutub, kas suudetakse iseseisvalt saavutada hariduse riiklik tunnustatus ning kas ollakse valmis ka ilma selleta jätkama. Jätkamine ilmselt on võimalik, kuid nõuab neilt suuremat ümbermõtlemist hariduse üldisemas paradigmas. Eelkõige puudutab see hariduse kvaliteeti ning seda, millist haridust kirik oma töötegijatelt ootab.

Mis tunded teid valdavad liitumise ära jäädes?
Kahju on muidugi ajast ja ressursist, mida me sellesse protsessi aasta jooksul üheskoos Eesti Metodisti Kiriku ja seminariga oleme panustanud. Saan aru, et seminari eestseisusel on oluline sõna neis asjus öelda, kuid seda pidanuks tegema palju varem. Mitte mai lõpus, kui me oma kirikus olime läbinud juba kõik vajalikud liitumisleppe eelnõu kooskõlastamise sammud. Mis aga puudutab otsust kui sellist, siis loomulikult aktsepteerin seda igakülgselt, sest igal koolipidajal on sellisteks otsusteks õigus. Loodan, et sellele vaatamata meie vennalikud suhted säilivad ja omavaheline hea koostöö jätkub.

Mida mitteühinemise otsus tähendab UI-le?
Muidugi olnuks metodisti seminari liitumisel UIga oma päris arvestatavad lisaväärtused. Lisaks oikumeenilisele aspektile usun, et oleksime üheskoos suutnud pakkuda mitmekesisemat haridust ning teatav majanduslik võit olnuks ka reaalne. Just viimasest oleksid võitnud eelkõige meie üliõpilased, sest õppekoha hind oleks langenud.
UI jätkab oma igapäevast tööd ning usume, et meie partnerlus Tartu teoloogia akadeemiaga on tootnud juba piisava lisaväärtuse, et võiksime julgesti vastu minna 2014. a riiklikule akrediteerimisele. UI jätkab konfessionaalse kõrgkooli arendamisega, olles samas avatud koostööks meie oikumeeniliste partneritega.
Eesti Kirik