Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kahe kooli koostöö on tugeval alusel

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Usuteaduse instituudi (UI) ja Tartu ülikooli usuteaduskonna (UT) ühisnõupidamisel räägiti õppejõudude ja üliõpilaste vahetusest, täiendusõppest, praktikaalasest koostööst, stipendiumidest ja Saksa Põhja kiriku toetuste kasutamisest. Tõdeti, et väga kasulikud olid nii jutlustajate kui ka usundiõpetajate kursused.

Delegatsioonide juhid instituudi rektor Ove Sander ja usuteaduskonna dekaan prof Riho Altnurme nentisid, et nii õppejõudude kui üliõpilaste vahetused on toiminud ja uusi võimalusi otsitakse.
Magistriõppes soovitakse koostööd arendada. Riho Altnurme sõnul võiks edaspidi näiteks usuteaduse magistreid koos koolitada, sest neid on mõlemal koolil vähe. Magistriõppenõuded on samad. Pastoraalseminar on ühine. UT õppejõud Kaido Soom on andnud tunde pastoraalseminaris. Raskusi võib olla ühiste loengute pidamises, sest UIs on sessiooniõpe ja UTs igapäevane.
Õppejõudude vahetusest rääkides ütles UT õppejõud Thomas-Andreas Põder, et ühel õppejõul ei tohiks olla mõlemas koolis ühel õppesuunal kandev roll. Sandri sõnul kasvab UI õppejõudude arv, kui metodisti kiriku teoloogilise seminariga ühinetakseS.

Edukad kursused
Täiendusõppealase koostöö heaks näiteks tõid UI täiendusõppeosakonna juhataja Kerstin Kask ja Kaido Soom Saksa Põhja kiriku (end Põhja-Elbe) toetusel peetud jutlustajate koolituse. Teine edukas kursus oli Euroopa sotsiaalfondi abil toimunud usundiõpetajate koolitus, millest osavõtjad olid erinevate õppeainete õpetajad. Et need kursused olid edukad, siis soovitakse sel suunal jätkata, kui vaid rahalisi vahendeid leitakse.
Praktikaalase koostööga seonduvalt oli prof Altnurmel rõõmustav uudis, nimelt on rahastatud UT praktikabaaside väljaarendamise projekti, mis peaks olema peamiselt koguduste, kuid ka kaplanaatide jm baasil. Tema sõnul võiks sellega juba kevadel alustada. Praktikabaaside kohta soovitas Soom üliõpilastelt küsida, mille vastu nad huvi tunnevad. Kuid oluline on, et praktikakohas ikka midagi toimuks.
Rahvusvahelisel tasandil enesetäiendamiseks on abiks stipendiumid. EELK on neid saanud näiteks Luterliku Maailmaliidu kaudu. Ülikooli usuteaduskonda on tulnud üksikud stipendiumid. Needki jäävad sageli kasutamata soovijate puudusel. Põhjuseks on ingliskeelsete stipendiumide vähesus, saksa keelt aga ei osata. Kuid inimesed ei saa oma pere ja töö kõrvalt ka pikemaks ajaks ära minna.
Põhja kiriku toetust on kasutatud nii UI magistriõppe kui ka ühisnõupidamiste ja -õpete jaoks, õppejõudude enesetäiendamiseks ja publikatsioonide toimetamiseks. Nõupidamisel leiti, et teoloogilise kirjanduse ja perioodika tellimine tuleks ühitada ja selle nimel tehakse koostööd.
Ühisnõupidamised toimuvad kaks korda aastas, väiksemad rühmad suhtlevad tihedamini. Järgmine kord kohtutakse 13. novembril Tartus.
Tiiu Pikkur