Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jumal on meiega

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Kristuse kirgastamispühal, 16. jaanuaril valis Emmaste Immanueli kogudus endale uue nõukogu.
Saarte praostkonda kuuluv Emmaste on tavaline maakogudus kõigi oma murede ja rõõmudega. Annetajate arv, mis veel viis-kuus aastat tagasi sajani küündis, on tänaseks vähenenud 66ni. Põhjus on siin sama, mis teisteski ääremaa kogudustes – vanad lahkuvad igavikku, noored linna. Tihti segab kirikusse jõudmist kas halb tervis või vilets liiklus. Üks 90seks saanud vanaproua kurtis kunagi kirikuõpetajale, et tuleks kas või jalgrattaga, aga lapsed ei luba – peitsid ratta ära.
Kahe pühakoja rahvas
Meie eripäraks on see, et kogudusele kuulub kaks pühakoda: Emmaste kirik ja Mänspe kabel. Mõlema juures on välja kujunenud oma aktiiv. Lisaks sellele moodustavad suure osa koguduse liikmetest hoopis suvehiidlased. (Suvehiidlased on saarel suvitamas käijad. Sageli on nad juurtega hiidlased, st nende suguvõsa juured ulatuvad Hiiumaale.) Üheperetunnet aitab meil hoida oma infoleht, mida on välja antud juba kaheksa aastat, samuti õnnitluskaardid sünnipäevaks.
Kristuse kirgastamispühal valis Emmaste Immanueli koguduse endale uue nõukogu. Pärast jumalateenistust kuulutas õpetaja Argo Olesk täiskogu koosoleku avatuks. Kõigepealt selgitas ta valimiste uut korda, seejärel kinnitas koosolek juhatusepoolsed kandidaadid ja valis valimiskomisjoni. Hääletussedelite jagamine läks kiiresti ja ladusalt ning valimiskomisjon võis tööle asuda.
Nüüd oleks pidanud küll järgnema õpetajapoolne info möödunud nelja aasta tegemistest, aga kuna väikeses kohas on kõik tegemised-toimetamised nagunii kõigil teada, asendati info jagamine kohvipausiga. Loomulikult tuli lisaks koguduse elule jutuaineks nädal tagasi möllanud suur torm, mis õnneks siiski Hiiumaal suurt pahandust ei teinud.
Ristitute arv kasvab
Õpetaja Argo arvates võis nii nõukogu kui ka juhatusega rahule jääda. Enamus nende liikmetest on sagedased kirikuskäijad ja löövad kaasa muudeski üritustes. Rõõmustab, et kõik nõukogu liikmed olid nõus kandideerima ka tänavustel valimistel.
Juhatuse esimees Lui Remmelg tunneb head meelt selle üle, et vaatamata väikesele liikmete arvule suudeti ikkagi valida 10-liikmeline nõukogu, et leidub inimesi, kes on nõus täitma igapäevaseid töökohustusi. Möödunudaastane ristitute ja leeritatute arvu kasv annab julgust loota, et liikmeskonna vähenemine peatub. Peamiseks probleemiks peab Lui mitte niivõrd koguduse majanduslikku seisu, vaid just inimeste vähest osalemist vaimulikel ettevõtmistel.
Möödunud neljast aastast oli üsna palju meenutada. Igal aastal on osaletud pühapäevakooli laagrites või nende ettevalmistamisel. Suvel avatakse Emmaste kirik külastajatele. Mänspe kabelis peetakse igal aastal kirikupäeva. Sagedased on kontserdid Emmaste kirikus. Head on suhted meie sõpruskogudusega Virolahtis, toimuvad vastastikused külaskäigud. Koguduse nooremad liikmed on käinud jalgrattamatkadel Saaremaal ja Vormsil. Plaanis on paigaldada kirikusse mälestustahvel kõigile endistele õpetajatele.
Järjepidevus kestab
Ja juba lugeski Triinu Pihel ette valimiskomisjoni protokolli. Ega kedagi vist üllatanudki, et just Lui valiti ühel häälel nõukokku tagasi, sest oma tasakaalukuse ja asjaliku suhtumisega probleemidesse on ta teeninud kõigi lugupidamise. Üldse valiti eelmise nõukogu kümnest liikmest tagasi kuus. Eks näita seegi, et kogudus on oma juhtorganitega rahul. Õigluse nimel tuleb siin lisada, et kogudus on rahul ka õpetajaga.
Koosoleku lõppemise ajaks olid pastoraati jõudnud pühapäevakooli lapsed. Ka lastetöö toimub meil kahes kohas: Emmastes ja Leisus. Leisu pühapäevakooli õpetaja Triinu on ise alustanud samast rühmast. See on hea näide koguduse järjepidevuse kestmisest.
Valimised on läbi. Uus nõukogu tuleb kokku üsna varsti. Koguduse igapäevaelu jätkub Jumala armu toel. Meid julgustab teadmine, et Immanuel tähendab seda, et Jumal on meiega.
Eha Rammo,
Emmaste koguduse juhatuse liige