Järva-Peetris elatakse katuseootuses

Järvamaa suurimal, Järva-Peetri kirikul
vahetatakse katust.

Kolmelööviline Järva-Peetri kirik on Eesti
üks kõrgemaid, maakonna suurim  ja
ehitusajaga 14. sajandisse jäävana noorim, ent lagunenud katuse tõttu halvas
seisukorras. Pühakoja eelmist, eterniidist katust on hooldajaõpetaja Lea
Heinaste sõnul viimati parandatud 1970. aastatel.

Järva-Peetri kirik on riikliku
kultuurimälestisena arvele võetud 1998. aastal, Muinsuskaitseameti riikliku
programmi «Pühakodade säilitamine ja areng» raames eraldati kogudusele kiriku
pikihoone katuse avarii-restaureerimiseks sel aastal 800 000 krooni. Et katus
solinal vett läbi jookseb, alustas osaühing Rändmeister tööd juba sügisel ning
need on käinud ka talvel.

Umbes 800 ruutmeetrise pinnaga katusest
kaetakse eraldatud raha eest kõigepealt kooriosa uue puukilpidest kimmkatusega,
ülejäänud katusepool jääb järgmisesse aastasse. Katusevahetus läheb
hinnanguliselt maksma kaks miljonit.

Lea Heinaste ütleb, et viimastel aastatel
meenutab vihma ajal kirikus toimuv naljafilmi, kus  ämbritega ringi käiakse ja neid loikude
kohale sätitakse. Eriti halb on see, et vesi sorinal oreli peale jookseb. Veel
ütleb ta, et vesi ja niiskus veavad juba seinu ära ja pühakoja nurkades on
mõrad.

Kuigi Kareda valla pindala on Kesk-Eestis
suuremaid, elab vallas, mille maale jääb ka mainitud kirik, vaid 1000 elanikku,
sest paljud on tööpuuduse tõttu mujale kolinud. Praegu vaid 89 annetajaliikmega
kogudusel endal raha ei ole, õpetaja sõnul võib oodata vaid imele, et töö ei
katkeks. Ent Muinsuskaitseameti kaudu riigilt selleks aastaks eraldatud 9,3
miljonit jaguneb 22 luteri koguduse vahel, enamasti katuste avariitöödeks.

Kogudus jätkab oma igapäevast elu.
Märkusele, kuidas on olukorraga, et õpetaja ametikoht on vakantseks kuulutatud,
vastab Lea Heinaste, et peab laua taha istuma ja avalduse kirjutama. Kuna ta
elab kirikust nelja kilomeetri kaugusel, siis jättis ta Anna koguduse nooremate
teenida, aga ametlik formaalsus on täitmata. Anna ja Järva-Peetri kogudust on
ta teeninud 1996. aastast, alguses diakonina, kolm aastat hiljem õpetajana.

Järva-Peetri koguduses on teenistused kaks
korda kuus, 2. aprillil algab leerikool ja 2. juulil plaanitakse pidada
kihelkonnapäeva. Juba mitmendat aastat peab õpetaja Heinaste Päinurme endises
koolimajas iga kuu 4. laupäeval ja sellest aastast iga kuu 2. pühapäeval
Sargvere mõisas jumalateenistust.

Rita Puidet