Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

«Jah» Euroopa Liidule on kiriku juhtkonna pastoraalne nõuanne

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium ja Piiskoplik Nõukogu pöördusid Eesti ühiskonna ja EELK liikmete poole seoses 14. septembril toimuva rahvahääletusega.
EELK juhtkond otsustas toetada rahvahääletusel Eesti ühinemist Euroopa Liiduga, kutsus üles kristlasi ja kõiki Eesti kodanikke osalema eesseisval rahvahääletusel ning juhinduma oma isiklikku otsust langetades usaldusest Jumala vastu.
Peapiiskop Jaan Kiiviti sõnul on konsistooriumi ja Piiskopliku Nõukogu otsusest informeeritud kogudusi ja vaimulikke: «Me esitasime oma platvormi. Samas läks kaasa kaaskiri võtta eelolevatel pühapäevadel rahvahääletus eestpalvesse.»
Kiriku juhtkonna nõuanne
Ühisotsust kommenteeris peapiiskop kui kiriku juhtkonna nõuannet: «Minult on kogudustes küsitud, milline on kiriku seisukoht ning sellega mõeldakse muidugi juhtkonna seisukohta. Peapiiskopi ja kiriku juhtkonna, kaasa arvatud Piiskopliku Nõukogu ülesanne on ikkagi pastoraalne ja hingehoidlik. Kui küsitakse, tuleb anda nõu.»
Kiriku juhtkonna seisukohta ei jaga Piiskopliku Nõukogu liige Võru praost Andres Mäevere, kes esitas pöördumisele vastulause. «See õigus on igaühel,» ütles peapiiskop. «Meie kirik rõhutab üksikisiku vastutust rohkem kui roomakatoliku või õigeusu kirik, kuid Piiskopliku Nõukogu koosseis on küllalt lai, ja nii palju, kui oma arvamust avaldati, peeti vajalikuks avaldada pöördumine.» Vaimulike üldine hoiak on toetav.
Peapiiskop ei taha spekuleerida selle üle, mis juhtub, kui rahvahääletuse tulemuseks on «ei»: «Jätan need asjad Jumala hooleks. See maailm on pattulangenud maailm, kus asjad ei lähe nii, nagu meie tahame või soovime. Ega me teistpidi ka tea, milleks nii- või naapidine valik või otsus hea on.»
Küll toonitab peapiiskop kõigi kristlaste kuulumist ülemaailmsesse kirikusse. «Meie kuuluvus on nagunii avaram kui rahvuslik kuuluvus. Oleme eelkõige Kristuse maapealse kiriku liikmed koos teistest kultuuridest ja rahvustest inimestega,» rõhutab peapiiskop. «Just kristlastena, mitte eestlastena, kuulume nagunii suuremasse tervikusse, mis ei piirdu Euroopaga.»
Südametunnistuse järgi
EELK on Euroopa Kirikute Konverentsi liige ning on sel moel Euroopaga seotud, kuid see ei tähenda, et kirikuliikmetel ei oleks vabadust hääletada oma südametunnistuse järgi. «Kui Leedus esines roomakatoliku kirik ühemõtteliselt ja valjult, siis meie rõhutame üksikisikute individuaalsust ja vastutust, jääb vabadus vastu hääletada,» ütles Kiivit. «Kirikupeana olen täitnud oma pastoraalse ülesande, ja olen teinud seda kollegiaalsuse alusel laiema ringiga.»
Alar Kilp