Hugo Lepnurme muusikapäevad

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

28.-29. septembril peetakse Põltsamaal Hugo Lepnurme muusikapäevi. Korraldajaks on Hugo Lepnurme muusikaühing.
Põltsamaa  kirikus asub äsja korrastatud Saueri orel, mis ehitati 1900. aastal algselt   Viljandi Jaani kirikusse, kust ta Põltsamaale toodi ja  1953. aastal  üles seati. Põltsamaale toomisega oli tihedalt seotud ka Hugo Lepnurm, kes nõu ja jõuga  abiks oli. Lepnurm on Põltsamaa orelil ka kogudust teeninud ning kontserte andnud.
28. septembri õhtul kavandatakse oreligala «Mäletades Hugo Lepnurme», kuhu oodatakse esinema Eesti organiste.
29. septembril on foorumist osavõtjaid palutud tervitama kultuuriminister Raivo Palmaru ja peapiiskop Andres Põder. Asjakohaste ettekannetega esinevad  assessor Tiit Salumäe, Kirikumuusika Liidu esinaine Piret Aidulo, haridusministeeriumi nõunik Urve Läänemets, kultuuriministeeriumi muusikanõunik Margit Peil ning Jõgeva maavalitsuse haridus-kultuuriosakonna spetsialist Maie Puusepp, Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna juhataja Neeme Punder ja  kirikumuusika õppejõud Elke Unt, samuti Tallinna Toomkiriku organist Ene Salumäe.
Ja muidugi kõlab ettekannete vahele orelimuusika. Musitseerivad organistid Ülle Noormägi, Tuuliki Jürjo, Jaanus Torrim ning Ene Salumäe. Samuti musitseerivad Viljandi Muusikaakadeemia tudengid ning Põltsamaa muusikakollektiivid.
Organistidel, kes soovivad oreligalal üles astuda, palutakse ühendust võtta Kristel Aeriga hiljemalt 15. septembriks tel 502 0950 või muusikaühingu meiliaadressil
lepnurme.muusikayhing@mail.ee .
Samal meiliaadressil saab registreeruda ka foorumist osavõtuks. Helistada võib ka Elke Undile tel 5 665 3136.