Herbert Kuurme fond asutatud

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Tartu Kultuurkapitali juures asub
paarkümmend nimelist fondi ja kümmekond eristipendiumi. 13. juulil asutati
Põltsamaal lisaks veel üks – Herbert Kuurme fond.

Mõtte algatada legendaarse Põltsamaa
kirikuõpetaja praost emeeritus Herbert Kuurme 
(13.7.1911–16.4.2005) mälestuseks stipendium, mis oleks mõeldud
usuteaduskonna üliõpilastele, käis möödunud aastal välja endine põltsamaalane,
praegu Ameerikas elav Heino Puhk. Sellest andis aastavahetuse eel Eesti
Kirikule teada New Yorgi koguduse juhatuse ja Eesti Abistamiskomitee esimees
Endel Reinpõld, kes võttis enda hooleks asjaajamise.

Herbert Kuurme 95. sünniaastapäeval, 13.
juulil allkirjastatigi Põltsamaal kiriku leerisaalis fondi asutamisleping.
Lepingu allkirjastasid assessor Joel Luhamets, Endel Reinpõld, Põltsamaa
abilinnapea Tiit Kulu ja perekonna esindajatena Herbert Kuurme lesk Asta
Kuurme, pojad Mart, Jaan ja Tõnis Kuurme ning tütar Tiina Sarjas. Fondi
haldajaks sai Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppel.

Lepinguga sätestatakse, et loodud fondist
hakkavad toetust saama ülikoolide usuteaduskondade üliõpilased ning
usuteaduskondade lõpetajad, kes on ennast näidanud pühendunud vaimulikuna
kohaliku koguduse tegevuses vähemalt 2–3 aastat, ütleb fondi haldaja.  Esmaspäevaks, 7. augustiks oli fondi laekunud
80 219 krooni, 5000kroonilise annetuse on teinud EELK konsistoorium.

Enne pidulikku lepingu allkirjastamist
käidi igavikku lahkunud vaimuliku haual, kus mälestuspalve pidas Herbert Kuurme
järel Põltsamaa kogudust teeninud õpetaja, Tartumaa praost Joel Luhamets. Sõna
võtsid koguduse praegune õpetaja Markus Haamer, Endel Reinpõld, Jaan Kuurme
ning Ülle Koppel.

Praost emeeritus Herbert Kuurme teenis
Põltsamaa kogudust 60 aastat ja tema eestvedamisel taastati II maailmasõjas
põlenud kirik.

Kandideerida Kuurme-nimelisele
stipendiumile saab 10. jaanuarini 2007, edaspidigi jääb kandideerimise
tähtajaks jaanuari esimene pool. Annetusi saavad aga kõik soovijad teha
Tartu Kultuurkapitali kontole Ühispangas 10102052050006, märgusõna «H. Kuurme
mälestusfond»
, märkides ära oma isikukoodi tulumaksu tagasisaamiseks.

Lisaks Herbert Kuurme fondile on
konsistoorium teinud aprillikuu otsusega ka teise annetuse: 1000 krooni Lennart
Meri Euroopa Sihtasutusele, mis loodi 2002. aastal eesmärgiga president Lennart
Meri abil tutvustada Eesti riiki, rahvast, kultuuri ja majandust Euroopas ja
kogu maailmas. Sihtasutus jätkab lahkunud presidendi tööd, lisandunud on
eesmärk hoida meie suurmehe pärandit ja arhiivi, hallata ja uurida seda. Annetusi
Lennart Meri Euroopa Sihtasutusele saab teha Hansapanga kontole 221019203839.

Rita Puidet