Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Hea aasta viljad

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

19. märtsil toimunud Kirikumuusika Liidu üldkoosoleku tegid tavapärasest erinevaks uue juhatuse valimine ning asjaolu, et esmakordselt laekusid eelmise aasta aruanded kõikidelt praostkondadelt.

Praostkondade muusikasekretäride aruannetega tegeles sellel aastal liidu peasekretär Helika Gustavson, kelle teeneks ka tubli aruandmine loeti. Gustavsoni arvates on see hea mõlemale poolele, sest ühelt poolt annab aruandlus informatsiooni muusikute tegemistest, teisalt aga saab Kirikumuusika Liit aidata probleeme lahendada, kui ollakse nendest teadlikud. Ka koolituste osas saab liit tulla vastu, selleks peab vaid huvi üles näitama.

Heli Jürgenson toonitas, et koolitusi pakub ka 2005. a Kooriühingu poolt rajatud mentorite programm, mille kaudu saavad muusikakollektiivid tellida nt hääleseade koolitusi. Jürgenson, kes sai loodud EELK Kirikupäeva ja Laulupeo sihtasutuse tegevjuhiks, andis ülevaate 2010. aastal toimuva kirikupäeva ja laulupeo ettevalmistusest. Laulupeo osas valmistatakse praegu ette repertuaari, sinna saavad muusikud oma ettepanekuid veel lisada. Seekordne üldkoosolek valis enda hulgast uue juhatuse. Senine esimees Piret Aidulo tänas juhatuse liikmeid tehtud töö eest, kuid nimetas ka, et tegelikult saab ja on iga koorijuht või organist oma tööga kogu kirikumuusika valdkonna eest väljas. Uude juhatusse valiti Piret Aidulo, Helika Gustavson, Aivi Otsnik, Toomas Mäeväli, Marika Kahar, Sigrid Põld ja Tuuliki Jürjo.

Kirikumuusika üldisest arengukavast tegi kokkuvõtte Helika Gustavson, kes nimetas, et kava on praegu seisus, kus kaasatud on paljusid eksperte ja väga pikk nimekiri ülesannetest ja vastutustest on paberil. Arengukava tööd on metoodiliselt juhendanud Kaie Tanner.

Helika Gustavson tutvustas koosolekul kahte raamatut, millest kirikumuusikutel kindlasti abi peaks olema. Esmalt Heiki Pisukese teost «Autoriõiguse alused», mille ilmumist on pikisilmi oodatud. Teiseks rääkis Gustavson organistidele mõeldud tervisenõuannete kogumikust, mis praegu küll veel saksakeelne, suurema huvi korral aga raamat eestindatakse.

Koosolekul tutvustati ja pakuti tellida hümnoloogia kogumikku, kus sees artikleid koraalidest. Artiklid on ilmunud aastal 2001 ajalehes Eesti Kirik.

Koosoleku lõpus kutsus Tuuliki Jürjo koore üles osalema septembris Narvas Maarja-laulude festivalil, juba on registreerunud üle 200 laulja. Lisaks nimetas Jürjo, et ilmunud on tema teine Orelimissa, mille esiettekanne on Tartus 9. aprillil. Allakirjutanu tutvustas veelkord Paul Gerhardti aasta sündmusi ning saksakeelset Gerhardti brošüüri.

Helika Gustavson kutsus muusikuid üles võtma julgesti kinni Petseri eestlaste algatusest tutvustada seal eesti kultuuri ja kirikumuusikat. Kasutada on seal nii ilus kirik kui korralik orel. Aivi Otsnik tutvustas veel kontserte, mis on tulemas seoses EELK 90. aastapäeva ning heliloojate Kappeli ja Topmani sünniaastapäevadega.

«Väga hästi korraldatud koosolek,» arvas esimest korda üldkoosolekul viibinud Tartu Peetri koguduse organist Anneli Klaus möödunud koosviibimisest.

Kristel Neitsov