Euroopa pagulaste ja väljasaadetute kongress

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Märtsi lõpus toimus Triestes (Itaalia) esimene rahvusvaheline Euroopa pagulaste ja väljasaadetute kongress.

.

Eestit esindasid kongressil neli organisatsiooni: Memento Liit (Enn Tarvel), Eesti Demokraatlik-Rahvuslike Jõudude Koostöökoda (Henn Põlluaas), Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus (Vello Salo) ja Seto Kongress (Õie Sarv, Maarja Sarv, Anti Lillak). Kokku oli esindatud 35 organisatsiooni Soomest, Eestist, Saksamaalt, Austriast, Itaaliast, Küproselt, Inglismaalt, Kreekast ja ka USAst, kes said endale liidu asutajastaatuse.

Üksmeelselt võeti vastu Trieste deklaratsioon, milles rõhutati kõigi Teises maailmasõjas ja selle järgselt tehtud ülekohtu tunnistamise, heastamise ja hüvitamise nõuet; mõisteti hukka küüditamised, väljasaatmised ja ümberasustamised, nõuti õigust omandile, selle tagasisaamisele või kompenseerimisele; rõhutati vajadust teadvustada maailmale tõest ajalugu ja probleeme; kutsuti maailma riike ja rahvusvahelisi organisatsioone üles toetama neid põhimõtteid ja distantseeruma jõududest, kes ei aktsepteeri üldinimlikke printsiipe ning teevad takistusi organisatsioonidele, kes pürgivad õigluse taastamisele.

Allikas: SI portaal www.si.kongress.ee