Euroopa haiglakaplanid kohtuvad Tartus

/ autor: Lea Jürgenstein / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Tänasest pühapäevani kohtuvad Tartus haiglakaplanid Euroopa Haiglakaplanite Võrgustiku järjekordsel konverentsil. Tartusse oodatakse üle poolesaja osavõtja, kes esindavad eri konfessioone ja organisatsioone.
Eestist osaleb lisaks kokkusaamise eestvedajale Naatan Haamerile ka Valga koguduse õpetaja, hingehoidja Heino Nurk. Konverentsi korraldab Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA).
«Euroopa haiglakaplaneid ühendava organisatsiooni liige Eesti poolt ongi TTA, keda praegu mina esindan,» täpsustas Haamer. Tänavuseks teemaks on «Elukvaliteedist elu pühaduseni», mille raames arutatakse kaplanite töövaldkondi ja vahetatakse kogemusi. Tegeldakse bioeetika küsimustega, mille kohta Euroopa haiglakaplanid on koostanud alusdokumente Euroopa vastava seadusandluse tarvis. Kokku­saamise kavas on ka seadusepa­randuste ettepanekute arutelu.
Kui palju on Eestis praegu haiglakaplaneid, selle kohta Naatan Haamer kindlat arvu nimetada ei oska. «On päris palju vaimulikke, kes regulaar­selt mingis haiglas käivad ja seal väga erilaadset tööd teevad. Mõnda võiks ka haiglakap­laniks nimetada, aga paljusid kindlasti mitte,» selgitab Haamer, kelle arvates võiks haiglakaplaniks nimetada kolme vaimulikku, kuid põhikohaga töötab haiglas veel kaks hingehoidjat. «Arvatavasti siin midagi peagi muutub, sest võeti vastu kaplani kutsestandard,» on Haamer lootusrikas.
Eesti esindajana osaleb Naatan Haamer Euroopa kap­lanite organisatsiooni töös 2002. aastast. Organisatsioon ise formeerus 1990. aastal, 2000. aastast hakati korraldama regulaarseid kokkusaamisi iga kahe aasta tagant.
Tartus toimub organisatsiooni kümnes kohtumine. Naatan Haamer rõõmustab, et kokku saadakse just ülikoolilinnas, sest korraldajaks konkureerisid kaks aastat tagasi ka Saksamaa, Belgia ja Inglismaa. «Valituks osutus Eesti tõenäoliselt seetõttu, et vajame siin hingehoiutegevusele laiemat kõlapinda ja teavet üldsusele, et haiglahingehoid pole mingi paari tegelase nokitsemine, vaid üle maailma tunnustatud ja kõrge professionaalsusega töö, mis kuulub loomulikuna meditsiinilise abi juurde.»
Lea Jürgenstein