Euroopa evangeelne kirikumuusika konverents tuleb kokku Tallinnas

/ autor: ek / rubriik: Uudis, Uudised / ilmunud:  /

5.–8. septembrini võtab EELK Kirikumuusika Liit vastu Euroopas kirikumuusikat juhtivate ja korraldavate organisatsioonide esindajaid.
Kokku tuleb Euroopa evangeelne kirikumuusika konverents, mille liikmeskonda kuulub 41 erinevat organisatsiooni üle Euroopa. Kirikumuusika Liit kuulub konverentsi koosseisu alates 1995. aastast. Eestisse on oodata üle 70 inimese, neist poolsada delegaati.
Euroopa kirikumuusikute konverents käib koos igal aastal. Iga kahe aasta järel kohtutakse Strasbourgis, vahepealsel aastal korraldab konverentsi üks organisatsiooni liikmesmaadest.
Konverentsi delegaatidel on suurepärane võimalus saada ülevaade vastava maa kirikumuusikast. Sõltumata sellest, kus konverents korraldatakse, on päevakavas alati ettekandeid erinevatel kirikumuusika teemadel: kirikukoorid, koraal, organisti ametioskused ja nõuded jne. Ettekandjateks on olnud pastorid ja juhtivate muusika- või teoloogiaõppeasutuste õppejõud, kirikumuusikud-praktikud.
Teadaolevalt pole kirikumuusika Eestis eriti hästi tasustatud eriala. Tihti peetakse oma ametit n-ö armastustööna või väga väikese tasu eest. Selletõttu napib teaduslikul tasemel kirikumuusika-ainelisi kirjatöid. Teemat vaadeldakse paremal juhul muusikaajaloost lähtudes. Loodetavasti annab eelolev konverents inspiratsiooni ja on ideede allikaks kohalikele kirikumuusikutele ja kirikumuusikahuvilistele pastoritele.
Meil on hea võimalus tutvustada oma külalistele Eestit, maa ajalugu ja kultuuri, meie pealinna ja kirikuid, kirikumuusikat. Konverentsi Tallinna päevade patroon on peapiiskop Jaan Kiivit.
Euroopa kirikumuusikute päevad avatakse neljapäeval, 5. septembril kell kaheksa õhtul Tallinna Raekojas. Konverentsi töö jätkub järgmisel päeval hotellis Central ettekannete (Tiit Salumäe, Anu Kõlar) ja rühmatöödega. Pühapäevane lõpujumalateenistus on kell 10 Tallinna Toompea Kaarli kirikus. Lisaks väliskülalistele on konverentsi tööst võimalik osa võtta Eesti kirikumuusikutel ja selle eriala tudengitel. (Kontsertide ajakava leiate 7. lk. – toim.)
Konverentsi teemad ja kohtumised on kindlasti huvitavad ja kontakteloovad mõlemale poolele – nii väliskülalistele kui ka eesti muusikutele. Eesti kirikumuusikuil on võimalik isiklike kontaktide kaudu tutvuda teiste Euroopa maade kirikumuusikute tööga.
Piret Aidulo,
Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees