Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Esmakordselt tuleb Kirikukogu kokku Haapsalus

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

EELK XXVI Kirikukogu 4. istungjärk toimub 29. aprillil Haapsalus.
Istungjärk algab kell 10 jumalateenistusega Haapsalu toomkirikus. Istungid toimuvad Haapsalu linnavalitsuse saalis.
Päevakorras on peapiiskop Jaan Kiiviti aruanne EELK 2002. aasta tegevuse kohta. Aruande eelmise aasta tegevuse kohta esitab EELK revisjonikomisjon. Kinnitatakse EELK keskasutuste 2002. aasta majandusaruanne. Esimese lugemise läbib EELK seadluste kinnitamise seaduse eelnõu. Kirikukogu võtab vastu otsuse Siberis tegutsevate EELK kanoonilises alluvuses olevate koguduste kohta.
Vahearuande EELK uue põhikirja ettevalmistamise kohta esitab töörühm, mille koosseisu kuuluvad Veiko Vihuri, Illimar Toomet, Priit Kama ja Urmas Arumäe; kirikuvalitsuse esindajana kuulub töörühma Tiit Pädam. Töörühma eesmärgiks on valmistada ette Eesti Vabariigi seadustele ning kiriku vajadustele vastav terviklik kiriku õigussüsteem. Töörühm, mis uue põhikirja kallal alustas tööd 25. septembril 2002, on seadnud eesmärgiks esitada põhikirja projekt lugemiseks Kirikukogu 2003. a sügisistungjärgule. Põhikiri tahetakse registreerida 1. juuliks 2004.
EELK Kirikukogu otsustab õpetuslike ja liturgiliste küsimuste üle pärast seda, kui neid on arutanud ja on heaks kiitnud Õpetajate Konverents; võtab vastu EELK põhikirja, muudab ja täiendab seda; valib peapiiskopi, piiskopi ja konsistooriumi assessorid, kirikukohtu liikmed ning revisjonikomisjoni, kinnitab ametisse Usuteaduse Instituudi rektori ja kiriku häälekandja peatoimetaja; võtab vastu kiriku keskasutuste eelarve ja kinnitab tulude ja kulude aruande; arutab läbi EELK tegevusaruande; määrab kindlaks kirikumaksude määra; võtab vastu EELK seadusi ja kinnitab seadlusi; otsustab koguduste vastuvõtmise, väljaarvamise ja väljaastumise üle, ka praostkondade asutamise ja likvideerimise üle; annab juhiseid konsistooriumile ja kiriku teistele organitele.
EK