Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Elamisväärse elu nimel

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Laupäeval, 4. märtsil toimus Tallinnas
karskuskonverents «Elu on väärt, et seda õigesti elada!». Rohket tähelepanu ja
osavõttu pälvinud konverents kutsus inimesi üles mõtlema alkoholi liigtarbimise
kahjulikule mõjule ühiskonnas tervikuna ja iga üksikinimese elus.

Konverentsi avasõnum ja alguspalve tuli
peapiiskop Andres Põderilt. Sõnavõtuga esinesid president Arnold Rüütel,
Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse juhatuse esinaine Andra Veidemann. Nii  nimetatute kui ka teiste kõnelejate ühiseks
sõnumiks oli alkoholi kahjulik ja laastav mõju inimese tervisele,
elukvaliteedile ja ümbritsevale keskkonnale.

Konverentsi korraldajateks olid Kristlike
Arstide Ühing, Eesti Kirikute Nõukogu, Ühiskondliku Leppe SA ja Ühendus
Alkoholivaba Eesti (AVE). Viimase tegevjuht Lauri Beekmann ütles, et konverents
oli suunatud ühelt poolt kõigile inimestele, kes hoolivad viimasel ajal väga
aktuaalseks muutunud alkoholi liigtarbimisega seonduvast, teiselt poolt
kristlikule ringkonnale, et taasäratada karskusideed kristlaste seas. Enne II
maailmasõda olid just kristlased peamisteks karskusidee levitajateks. Beekmann
märkis, et üritus kandis väärikalt oma ideed ja täitis suures osas ka tegijate
lootused.

Negatiivne ja positiivne sõnum

Ettekannetest võis osaleja kogeda nii
negatiivseid kui ka positiivseid noote. Lauri Beekmann tõdes, et üdini
positiivset sõnumit ei saanud konverents endas kandagi, kuna tegu on tõsise
murega meie ühiskonnas. Tema hinnangul väga professionaalsetest ettekannetest
koorusid välja probleemi eritahud, nagu lapsed ja alkohol, tervis ja alkohol
jms. Tõdemus, millest eriti palju ei räägita, et alkohol on kantserogeenne ja
üsna sageli vähi tekkepõhjuseks, võis mõtlema panna paljusid. Samuti on
mõtlemapanev fakt, et alkoholiaktsiisist laekub riigikassasse ligi 2 miljardit
krooni, kuid alkoholi tarvitamisest tulenev kahju ulatub 10–12 miljardini
aastas.

Positiivsena jäi ettekannetest kõlama mõte,
et alkoholiprobleem on siiski inimeste kätes. Kõik sõltub sellest, kuivõrd
probleemile tähelepanu pööratakse, kuivõrd suudetakse tegeleda
rehabilitatsiooni ja ennetustööga ning muidugi eelkõige sellest, kuidas
tegeletakse ühiskonna üldise mentaliteedi muutmisega.

Pilk tulevikku suunatud

Eriti positiivne oli pastor Meego Remmeli
sõnavõtt, mis keskendus just 
alkoholiprobleemi lahendusviisidele kristlikus keskkonnas. Ta tõi
näiteid inimestest, kes on kogudusega liitudes saanud lahti alkoholisõltuvusest
Jumala abil ja koguduse toel.

Lauri Beekmann lisas, et karskusliikumist
jätkatakse, laiendades eri organisatsioonide võrgustikku, korraldades ümarlaudu
ja mõeldes üheskoos, mida annaks ära teha meie ühiskonna alkoholivabamaks
muutmiseks, kuidas leida üheskoos alternatiive ja pakkuda võimalikke lahendusi.
Hetkel on mõte korraldada järgmine avatud konverents teemal «Laps ja alkohol».
Temaatika on aktuaalne, kuna üha kasvab alkoholitarvitajate hulk laste hulgas,
ka joobes vanemate mõju lastele on laastav ja rikub paljude lapsepõlve.

Meeli Pärtelpoeg