EKN taunib kooseluseaduse kiirustavat menetlust

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

3. oktoobril pöördus Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) avaliku kirjaga riigikogu poole seoses kooseluseaduse eelnõuga. Kirjas avaldatakse kahetsust, et riigikogu on suvel kiirustavalt menetlusse võtnud kooseluseaduse eelnõu.
«Leiame ja kinnitame, et abielu ja perekonna kaitsmine on nii inimlikult loomupärane kui ka põhiseaduslik ülesanne, mida Riigikogu on seatud täitma,» nimetatakse kirjas, lisades, et kooseluseadus ei aita esitatud kujul kaasa perekonna ja abielu väärtustamisele.
Nõukogu väljendab jätkuvat veendumust, et vabaabielulist suhet, sealhulgas samast soost inimeste vahelisi suhteid ja nende inimeste õigusi, kes on selle kooseluga seotud, saab hästi reguleerida mitte omaette seadust vastu võttes, vaid juba olemasolevate seaduste raames.
EKN kinnitab avalikus kirjas: «Me ei aktsepteeri end homoseksuaalidena määratlenud inimeste eristamist põlgusega kohtlemiseks, häbimärgistamiseks või mingil muul moel diskrimineerimiseks. Kõigile inimestele kuulub nii jumalik armastusväärsus kui inimlik väärikus.» Samas taunib nõukogu mitteabielulise kooselu võimaliku õigusliku reguleerimise ja registreerimise kaudu ühiskonnas levi(tata)vat homoseksuaalsuse heakskiitmist ja propageerimist.
EKN palub pöörata tähelepanu mitmetele küsimustele. Näiteks, kuidas mõjutab kooseluseadus lapsi ning abielu ja perekonna käsitlust. Samuti mil moel muudab see inimväärikuse ja kodanike põhiseaduslike õigustega seotud mõtte-, sõna-, usu- ning veendumuste omamise ja levitamise vabadust. Kas ja kuidas kavatsetakse ära hoida sallimatuse levikut n-ö vanamoeliselt abielu- ja perekonnasuhteid käsitlevate kodanike enamiku suhtes n-ö ultramoodsat kooselu ja peremudelit kehtestava vähemuse poolt.
Eilseks planeeritud kooseluseaduse teine lugemine lükkus riigikogus edasi kolmapäevaks. Pooleli jäi esimesel lugemisel Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ettepanek korraldada 1. märtsil 2015 rahvahääletus.
Eesti Kirik