Ehitused vajavad kooskõlastust

Tegus september tõi
kokku EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjoni.

Koosoleku alguses said sõna osalema
kutsutud Rapla Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja Mihkel Kukk ja juhatuse
esimees Raivo Erm. Kogudus soovib oma kirikut põhjalikult remontida.
Muinsuskaitseamet on kinnitanud projekteerimise aluseks olevad muinsuskaitse
eritingimused, kuid kogudus ei ole mõne seatud tingimusega rahul.

Nii näiteks on jäänud kogudusele
arusaamatuks, miks ei luba muinsuskaitse paigutada juhtmeid seintesse tehtud
süvenditesse ja keelab ehitada kiriku torni lifti. Kogudus soovib astuda
Muinsuskaitseametiga dialoogi ja pöördus ekspertarvamuse saamiseks EELK kunsti-
ja arhitektuurikomisjoni poole. Komisjon palus hinnangu andmiseks esitada
kirjalikult Muinsuskaitseameti seatud tingimused, millega kogudus rahul ei ole.

Hanila koguduse õpetaja Lembit Tammsalu
tundis komisjonile saadetud kirjas muret, kas Hanila kirikule tagastatav
ajalooline altarisein ei varja oma algsele kohale paigutamise korral
altarilauda ning Riho Hüti loodud vitraažaknaid.

Juhan Kilumetsa sõnul, kes on olukorraga
Hanila kirikus hästi tuttav, ei ole muretsemiseks põhjust – tegemist on väga
väikese altariseinaga ning vitraažid on kavandatud selliselt, et nende
vaadeldavus altariseina tõttu ei kannata. Samuti ei varjuta altarisein
altarilauda.

Komisjoni käsutusse oli saabunud Narva
Aleksandri kiriku sisekujundusprojekt. Komisjon palus Illar Kannelmäel esitada
kirjalikult selle kohta oma ekspertarvamus.

Simuna kirikusse on kavas paigaldada kaks
vitraažakent. Kavandid nende tarbeks on teinud kunstnik Dolores Hoffmann.
Komisjonil puudusid fotod kiriku sisevaadetest ja seetõttu ei olnud võimalik
otsustada, kas nende kavandite järgi valmistatavad aknad sobiksid Simuna
kirikusse.

Uus kirikuseadus näeb ette rajatava või
renoveeritava kirikuhoone projekti kooskõlastamist konsistooriumi kehtestatud
korras ning üldnõuete kehtestamist kiriku sisustusele. Koosoleku lõpus arutas
komisjon vastavate dokumentide koostamisel kerkinud küsimusi. Järgmine koosolek
toimub 14. novembril.

Marju Raabe