Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti Kirikute Nõukogu – stabiilne ja uuendusaldis

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

18. novembril pidas Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) oma selle aasta pikimat koosolekut EELK Konsistooriumis. Päevakorra kohaselt arutati arengukava, struktuurimuudatuste sisseviimist ning uute töörühmade moodustamist.
EKNi täitevsekretäri Tauno Tederi sõnul on nõukogu arengukava muudatused kahe kolmandiku osas heaks kiitnud. Struktuurimuudatuste osas võib nimetada religiooniõpetuse ning koolituse liitmist haridustöö valdkonnaks, kuriteoennetuse ning eluväärtuste töö liideti eetika ja moraalivaldkonnaks. Päris uute töörühmadena plaanitakse luua avalike suhete ning oikumeenika töörühmad.
Töökoosolek arutas, kas muuta EKNi põhikirja või kirjutada uus. Esindajad volitasid vastavat komisjoni olemasolevat põhikirja redigeerima.
Alates 25. novembrist esindab nõukogus Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liitu Helari Puu asemel Ruudi Leinus, kes senini töötas EKNi täitevsekretäri assistendina.
Kirikud tegutsevad ühiskonnas

EKNi töökoosolekust võtsid Eesti Raadiost külalistena osa Meelis Süld ning Eesti Televisioonist Ene ja Toivo Kõster, Katrin Seppel ja Aile Ellmann, kelle abil jõuavad kuulajate ja vaatajateni palvused, jumalateenistuste ülekanded ning saade «Ajalik ja ajatu». Järgmise aasta plaanid on koos tele- ja raadiojuhtidega kavandatud ning kristliku meedia maht avalik-õiguslikes kanalites samaks jäetud.
Kirikute Nõukogule on koostöö ettepaneku teinud Ühiskondliku Leppe Sihtasutus, kes paar korda aastas korraldab laiapõhjalisi foorumeid. Sellel aastal oli prioriteediks põhikoolist väljalangemine ja maaelu, järgmisel aastal kõneldakse eestlaste väärtustest, mistõttu diskussiooni kaasatakse ka kirikuid.
Koosolekul puudutati 29. novembril koos Eesti Evangeelse Alliansiga korraldatavat palvus-hommikusööki koos vabariigi presidendiga ning Pirita kloostris toimuvat detsembrikuist istungit, mis on traditsiooniliselt pidulikum aastalõpukoosolek koos kõrgete külalistega ning kus antakse kätte EKNi aastapreemiad.
Liikuv ja muutuv, ent siiski stabiilne kooslus

Eesti Kirikute Nõukogu peab oma töökoosolekuid roteeruvalt liikmeskirikute ruumides, juunikuine koosolek korraldatakse väljasõiduistungina mõnes Eesti kirikus. Sellel aastal on läbivalt tegeletud religiooniõpetusega ning ka suvine koosolek Ridalas käsitles teemat sügavuti.
Praegu tegeleb EKN sotsioloogilise uuringuga, mida viib läbi SaarPoll ja millega uuritakse suhtumist religiooniõpetusse.
Aasta algusest on EKNi suhtlemine avalikkusega kasvanud, sest 1. jaanuarist asus meediaassistendina ametisse Tauno Teder, kelle ülesanded nüüdse täitevsekretärina on muutunud. Tema sõnul on EKNi töö sellel aastal olnud stabiilne, revolutsioonilisemad on olnud pigem eelnevad aastad, kui loodi uusi töörühmi ning algatati projekte.

Kristel Neitsov