Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

EELK õpetuskomisjoni koosolek

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

25. mail kell 10–15
toimus EELK konsistooriumis EELK õpetuskomisjoni koosolek
,

millest võtsid liikmetena osa Vallo
Ehasalu, Arne Hiob, Peeter Kaldur (lahkus 14.30), Andres Põder, Thomas Andreas
Põder, Ove Sander (lahkus 14.00), Randar Tasmuth ja Veiko Vihuri. Puudusid
(etteteatamisel) Urmas Petti ja Einar Soone.

Päevakorras oli õpetuslikust perspektiivist
hinnangu andmine EELK liturgiat uuendava «Jumalateenistuste käsiraamatu»
eelnõule. Eriti tugevaks kujunes diskussioon seoses armulauaosaga, mille puhul
tõdeti, et kompromissvariandid on ilmselt võimatud, ning kell 14.30, enne P.
Kalduri lahkumist, võeti vastu järgmine otsus: õpetuskomisjoni soovitus
piiskoplikule nõukogule: leida viis mõlema liturgilise korra õiguslikuks
kinnitamiseks ning nn vana agenda keeleliselt redigeeritud variandi seadmiseks
Intraneti liturgilise materjali alla. Hääletajaid oli 7, poolt 5, erapooletuid
2.

Arne Hiob,

EELK õpetuskomisjoni esimees