EELK on saanud rikkamaks kahe õpetaja võrra

Pärast ordineerimistalitust: (paremalt) praost Vallo Ehasalu, õp Maarja Sokk, peapiiskop Andres Põder, õp Triin Käpp ja õp Urmas Petti. Arho Tuhkru
26. augustil ordineeris peapiiskop Andres Põder Tallinna piiskoplikus toomkirikus õpetajaks Tartu Ülikooli-Jaani koguduse hingekirjas oleva Maarja Soku ja Triin Käpa.

Preestriordinatsioonil assisteerisid Valga praostkonna praost Vallo Ehasalu ning Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Urmas Petti. Jutluse kirjakohale Jh 15:15–17 pidas peapiiskop Andres Põder.
Maarja Sokk on sündinud 17. augustil 1975. aastal Valgas. Lõpetas Tartu ülikooli usuteaduskonna 2003. aastal ning UI pastoraalseminari 2005. aastal. Kohustusliku prooviaasta sooritas Tartu Maarja koguduses õp Peeter Paenurme juhendamisel.
Diakoniks ordineeriti 2006. a. Alates 2008. aastast on seotud Valga praostkonnaga, kus ametlikult vikaar­diakonina on olnud tegev eelkõige Rannu koguduse teenimises, aga toetanud aktiivselt ka teiste praostkonna koguduste vaimulikku teenimist.
Pärast õpetajaks ordineerimist jätkab Valga praostkonna vikaarõpetajana teenimiskohaga Rannus.
Maarja Sokk on abielus ja 13aastase tütre ema. Igapäevase leiva toob lauale peainspektori amet Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA).
«Olen praktik, mitte teoreetik,» kinnitab Sokk ise ning arvab, et ametnikutöö, mille sisuks on kontrollida PRIA-le lähetatud rahataotlustes kirjeldatud olude vastavust reaalsusele, aitab oluliselt kaasa koguduse teenimisel, kuna aitab hoida kursis maaelu võtmeteemadega. Samuti leiab ta, et kogudus vaatab heal meelel vaimulikule, kes sarnaselt teiste koguduseliikmetega on ka äripäeviti ametialaselt rakkes.
Triin Käpp on sündinud 5. jaanuaril 1982. aastal Tallinnas. Usuteaduskonna Tartu ülikoolis lõpetas bakalaureusekraadiga 2005. aastal, praegu jätkab teaduskonna doktoriõppes.
2007. aastal omandas põhikooli ja gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja kutse, mida praktiseerib Tartu katoliku koolis, õpetades inglise keeles ajalugu, ühiskonna- ja usundiõpetust välismaalastest õppuritele. Praegu õpetab ta individuaalselt poola päritolu 9. klassi õpilast, kelle vanemad on seotud Tartus tegutseva Balti kaitsekolledžiga.
UI pastoraalseminari lõpetas käesoleval aastal, praktika sooritas Tartu Ülikooli-Jaani koguduses mentor Urmas Petti juhendatavana.
Alates preestriordinatsioonist on Tartu Ülikooli-Jaani koguduse abiõpetaja, kelle koordineerida on koguduse laste- ja noortetöö. Lisaks kiriku- ja kooliõpetaja ametile töötab projektijuhina Tartu ülikooli eetikakeskuses.
Triin Käpp on abielus ning 2,5aastase tütre ema.
Liina Raudvassar