EELK kirjastuspreemia õpetaja Rein Neggole

Eile tegi peapiiskop Andres Põder EELK
XXVII Kirikukogu 1. istungjärgul teatavaks selle aasta kirjastuspreemia saaja –
Los Angelese koguduse ühe asutaja ja kauaaegse õpetaja Rein Neggo (87) nime.

2005. aastal ilmus Rein Neggolt raamat
«Emakeele radadel. Märkmeid Los Angelese Eesti Täienduskooli ajaloost», mis
seati kokku ja küljendati Los Angeleses, aga trükiti Tartus.

Lisaks sellele on ta aastate jooksul andnud
suure panuse Ameerika läänerannikul elavate eestlaste tegevuse jäädvustamisel
kirjasõnas, säilitanud ja koostanud väliseestlaste elu kohta käivaid materjale,
avaldanud jutlusi, artikleid ning Kaiv-Visse Mälestusfondi kaasabil neid ka trükkinud.
Ilmunud on kuus raamatut. Ühe raamatu («Kodumõtteid») väljaandmise juures on
olnud tegev ka Eesti Kiriku toimetus. Nimetatud raamatu pehmeköiteline variant
kingiti kõigile Eesti Kiriku 80. aastapäeva konverentsist osavõtjatele 2004.
aastal.

Saaremaal sündinud ja Tartus õppinud Rein
Neggo lahkus koos perega sõjapõgenikuna Eestist 1944. aastal ja emigreerus
Ameerika Ühendriikidesse septembris 1949. Sellest ajast saati on ta elanud Los
Angeleses, kus alustas eestikeelsete jumalateenistuste pidamist jõuluõhtul
1949.

Oli üks Los Angelese eesti koguduse
asutajaid 1950. aastal. On Los Angelese Eesti Segakoori teeneline liige.
Tegutses noorkotka ja skaudina alates aastast 1932. Oli Los Angelese eesti
skautüksuse asutajaid, kannab Eesti Skautide Liidu teenetemärke Tammetäht II
(1969) ja I järku (1979).

Ligi pool sajandit on ta vaimulikuna
teeninud rahvuskaaslasi paguluses. Emerituuri jäämise järel on ta enam saanud
pühenduda kirjanduslikule tegevusele, arhiivi läbitöötamisele ja eestlaste
organiseeritud tegevuse talletamisele kirjasõnas.

Rein Neggo ei ole kordagi pärast lahkumist
külastanud kodumaad. Nii ei saanud ta ka preemiat vastu võtma sõita, aga saatis
oma videotervituse kirikukogu saadikutele. Üles oli seatud ka Rein Neggo
loomingut tutvustav näitus. 

EELK kirjastusnõukogu on 1996. aastast
välja andnud preemiat aasta silmapaistvamale trükisele või tulemuslikule
meediatöö valdkonnale. Sel aastal läks preemia esmakordselt välismaale.

Sirje Semm