Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

E.E.L.K. Saksamaa praostkonna sinodilt

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

12. novembril toimunud Saksamaa praostkonna sinodil valiti praostiks Merike Schümers-Paas.

Seni kohusetäitjana ametis olnud vaimulik andis ülevaate praostkonnas toimuvast. Saksamaal on praegu viis E.E.L.K. kogudust: Hamburgis, Münchenis, Bielefeldis, Nürnbergis ja Kölnis ning kuulutuspunkt Berliinis. Neis teenivad õpetajad Theo Hasselblatt, Pille Heckmann-Talvar, Toomas Põld ja Merike Schümers-Paas.

Assessor Tõnis Nõmmik, kes pidas Bonni Annabergi kabelis avateenituse jutluse ning sinodi lõpupalve, andis ka ülevaate E.E.L.K. peapiiskopi valimiste käigust. Kogudused peavad oma hääle uue peapiiskopi kandidaadile andma 1. detsembriks. Kohalviibinud väljendasid selget poolehoidu ideele ühendada EELK ja Välis-Eesti kirik, kuivõrd noorem põlvkond kuulub enamasti kodumaa kirikusse.

Saksamaa praostkonna eelarve on ligi 500 eurot aastas ning see kulub peamiselt bürootarvetele, ajalehe väljaandmisele ja sõidukuludeks. Sissetuleku saavad töötegijad annetustest ja EÜSLi (Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis) toetustest. Otsustati teha enam selgitustööd, et liikmeannetus praostkonnale kõigis kogudustes sisse viia.

Ilmunud on ka Saksamaa praostkonna ajaleht, kus omapoolsed tervitused on lugejatele kirja pannud vastne praost, samas on ta mõtisklenud ka kirikuaastast. On toodud ülevaade koguduste elust ning üks pikem artikkel on pühendatud lahkunud E.E.L.K. peapiiskopi Udo Petersoo mälestusele. Pille Heckmann-Talvar kirjutab vaimulikust riietusest.

EK