Dublinis arutati koostöö edendamist

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Porvoo ühendusse kuuluvate kirikupeade kohtumisel eelmisel nädalal Dublinis esindasid EELKd peapiiskop Andres Põder ja kontaktgrupi liige praost Veiko Vihuri.
Kohtumisel arutati Porvoo osaduskonna kirikute ühiseid huvisid ja küsimusi. Kontaktgrupi kaastöölised jätkasid koosolekuid kogu eelmise nädala vältel. Aruteluteemade hulka kuulusid kirikuosaduses elamise, eri religioonidesse kuuluvate inimeste omavahelise koostöö ning migratsiooni ja integratsiooni küsimused Euroopas. 9. oktoobri õhtul toimus kirikupeade osavõtul Dublini Kristuse katedraalis pidulik jumalateenistus, kus jutlustas Soome peapiiskop Jukka Paarma.
Porvoo kontaktgrupp, millesse kuulub igast liikmeskirikust üks esindaja, jätkas tööd terve nädala nendel teemadel, mida soovitasid kirikupead, samuti käsitleti eelmisel, 2006. aastal Cardiffi kohtumisel päevakorrale kerkinud teemasid.
Kontaktgrupp leppis kokku viies koostööpunktis, mida tuleks edasi arendada. Esimene neist on teoloogiakonverents «Eetika ja osaduskond», mis peetakse 2008. aasta jaanuaris Londonis. Teine on konsultatsioon religioonidevaheliste suhete teemal, mis toimub 2008. aasta novembris Šotimaal. Kolmandaks paluti Taanil korraldada 2009. aasta alguses konsultatsioon «Migratsioon ja integratsioon».
Tööd jätkatakse diakoniameti ühise käsituse väljatöötamisega ja uuritakse Porvoo osaduskonna laienemise võimalusi. Iga kontaktgrupi liige tutvustas oma maa raportit, mis kirjeldas arenguid nende kirikutes ja ühiskonnas.
Porvoo kirikute ühendusse kuuluvad peamiselt Põhja-Euroopa kirikud, kes on alla kirjutanud Porvoo deklaratsioonile. Ühendusse kuuluvad Eesti, Leedu, Rootsi, Norra, Islandi ja Soome evangeelsed luterlikud kirikud ning Walesi, Iirimaa, Šotimaa ja Inglismaa anglikaani kirikud. Lisaks eelnimetatutele kuulub ühendusse ka kaks Lõuna-Euroopa riikidest pärit kirikut: Lusitaania (praegune Portugal, endine Rooma provints. – Toim.) ja Hispaania reformeeritud episkopaalne kirik. Läti ja Taani evangeelsel luterlikul kirikul on vaatlejastaatus.
EK