Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Dr Hiob esitles raamatut «Luterliku dogmaatika alused»

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Neljapäeval, 7. novembril esitles dr Arne Hiob EELK Usuteaduse Instituudis oma uut raamatut.

«Luterliku dogmaatika alused» on raamat, kus klassikaline kristlik dogmaatika on esitletud luterliku kiriku traditsioonidest lähtuvalt.
Raamatu esitlusele oli kogunenud hulk rahvast: nii üliõpilasi kui õppejõude, vaimulikke ja teolooge. Avasõna ütles UI rektor Ove Sander, kõneles ka prof Randar Tasmuth ja muidugi autor ise.
Arne Hiob on seda ainet usuteaduse instituudis õpetanud juba ligi paarkümmend aastat, ta on mahuka materjali kokku kogunud, üle vaadanud ja täiendanud ning redigeerinud.
Dr Hiob loodab, et see teos on õpikuks usuteaduse üliõpilastele ja käsiraamatuks kõigile huvilistele. Tegemist on luterliku teoloogia positsioone kokkuvõtlikult ja ammendavalt esitava raamatuga, et õppuritel ja teistel lugejatel oleks kogu põhimaterjal kergesti kättesaadav.
Autori soov on, et see raamat suudaks hoolimata oma puudustest teenida eesti keeles lugejaid, andes teavet luterluse, dogmaatika ning paljude teoloogiliste teemade kohta ajaloos ja tänapäeval.
Eriline tänu kuulub välja­andmist toetanutele: EELK Konsistooriumile, Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Välisabile, hr Jüri Ehasalule ja EELK Usuteaduse Instituudile.
Esitlusele järgnes elav sagimine raamatuleti juures, kus ostjate rivi oli pikk ja dr Hiob jagas lahkelt autogramme.
Tiiu Pikkur