Diplomimissad Viljandis

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Esmaspäeval, 13. juunil sooritasid Viljandi Pauluse kirikus oma diplomitöö-missa Siret Heinaste ja Ainar Ojasaar, kes sellega arvati Viljandi Kultuuriakadeemia kirikumuusik-muusikaõpetaja eriala lõpetajaks.

Diplomitöö-missaga on diplomandil võimalus väljendada oma teadmisi ja oskusi jumalateenistuse ettevalmistamisel ning läbiviimisel. Siret Heinaste diplomitöö teemaks oli «Esimese ülestõusmispüha missa», milles ta kasutas osi Kaj-Erik Gustafssoni loodud missamuusikast. Jumalateenistusel teenisid kaasa segaansambel ning Türi puhkpillimängijad. Meeldejäävad olid diplomandi enese loodud koraaliseaded.

Ainar Ojasaar tugines oma diplomitöös «Esimese nelipüha missa» koraalidele ja koraaliseadetele. Liturgia oli kombineeritud erinevatest missamuusikatest, eesmärgiks säilitada eesti keele loomulik kõla. Liturgilise koori moodustasid Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna üliõpilased. Mõlemat diplomitööd juhendas Elke Unt. Liturgina teenis õpetaja Mart Salumäe.

Siret Heinaste jätkab oma tööd kirikumuusikuna Anna ning Ainar Ojasaar Simuna koguduses.

 

 

 

 

Aaro Tetsmann,

kooli- ja kirikumuusika õppetooli hoidja
* * *

 

UI kirikumuusika osakonna lõpetajad

Usuteaduse Instituudi kirikumuusikaosakonnas on sel aastal kaks lõpetajat. D-kursuse lõpetasid Anneli Klaus (Rolf Uusvälja oreliõpilane) ja Ester Liinak (õpetaja Kristel Aer).

Varem on Klaus õppinud H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis ja E. Vilde nim Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Praegu on ta Tartu Ülikooli magistrant kultuurikorralduse erialal. Anneli Klaus töötas aastaid Hiiumaal Käinas organistina ning koorijuhina, alates 2002. aastast on Tartu Peetri kiriku organist ja kontsertide korraldaja, 2004. aasta novembrist ka ajalehe Eesti Kirik levijuht.

Ester Liinak alustas oma muusikaõpinguid Keila Muusikakoolis (1980-87) ja jätkas Tallinna G. Otsa nim Muusikakoolis (1987-89). 1990ndate algul õppis paar aastat toonases UI kirikumuusika osakonnas (õp Piret Aidulo).

Aastatel 2002-2005 õppis Liinak UI kirikumuusika osakonnas ning on aastatel 2003 ja 2004 osalenud mitmel Tallinna orelifestivali raames läbiviidud meistrikursusel.

Oma igapäevast tööd teeb Liinak Misjonikeskuses projekti- ja koolitussekretärina ning jätkab õpinguid Usuteaduse Instituudis praktilise usuteaduse õppesuunal.

* * *

Luterlased oikumeenilises seminaris

Pastoraalseminari juhataja assistent Liina Sander ja diakon Raino Kubjas lõpetasid bakalaureusekraadiga Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari, kus õppetöö toimub suures osas iseseisvalt.

«Pere ning erinevate tööde kõrvalt õppides oli pakutav õppegraafik mulle vägagi sobiv,» leidis Liina Sander, kes võttis lisaks päevase kursuse üliõpilastega ka pedagoogilisi aineid ja lõpetas kooli cum laude.

Sander peab metodisti seminari tugevuseks tänapäevast ja praktilisusele orienteeritud õppeprogrammi, samuti oikumeenilist ning osaduslikku õpikeskkonda. Värske lõpetaja soovib õppimist jätkata, samas lisas aga, et haridust ei saa üle tähtsustada. «See on ikkagi vahend ja võimalus kirikutöös,» arvas ta.

«Kool oli väga hea, orienteeritud kogudusetööle ja oikumeeniale,» kiitis Kubjas. Ka temale sobis iseseisev töö sessioonidevahelisel perioodil, kuigi kodutööd oli palju ja lugemist kõvasti. Samal ajal õppis Kubjas ka Tallinna Ülikoolis riigikaitseõpetajate kursusel, kus tema sõnul olid päevad liiga tihedad ja pikad. «Seminaris jõudis kõik materjali rahulikult omandada,» väitis ta. Tänu Ameerika sponsoritele oli Kubjase sõnul viiest aastast esimesel kolmel võimalik osaleda õppemaksuta, kahel viimasel aastal tuli sessiooni eest tasuda 500-600 krooni.

Raino Kubjas hetkel ühtegi kogudust ei teeni, küll aga on esitanud avalduse pastoraalseminari astumiseks.

 

EK