BIEN-festival ühendab noori idast ja läänest

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

31. juulist 4. augustini toimus
Tallinnas traditsiooniline BIEN-festival (Baltic Intercultural and Ecumenical
Network), mille teemaks seekord oli «Mida sa näed?».

  

Kristlikul üritusel osales ligi sada noort
Poolast, Leedust, Lätist, Eestist, Saksamaalt ja Venemaalt. Festivalipäevade
programm sisaldas piiblitunde, meditatsioone eri konfessioonidelt, tegutsemist
väiksemates rühmades, mängu ja arutelusid. Õhtuid noorte ööbimiskohas Tallinna
Hiiu põhikoolis sisustasid meeleolukad programmid ansamblite osalusel. Päevased
üritused toimusid peamiselt Nõmme Rahu kirikus, Tallinna Ristija Johannese
kirikus (Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik) ja Tallinna Peeter-Pauli katoliku
kirikus.

Ürituse organisaator, LNÜ noorsootööjuht
Mari-Ann Oviir ütles, et säravaid hetki festivalilt võiks üles lugeda rohkesti.
Noori võlusid isa Vello Salo piiblitunnid, meenub õhtuprogramm Bienvisioon,
mille läbiviijaks oli Katrin Kaljuste ja mis ülesehituselt matkis kõigile
tuntud Eurovisiooni lauluvõistlust. Bienvisiooni käigus selgitati välja
järgmine festivalipaik, milleks osutus Saksamaa.

Mari-Ann Oviir usub, et seekordne festival
täitis igati oma eesmärki, ühendades eri rahvustest ja eri konfessioonidesse
kuuluvaid noori kokkuhoidvaks ja rõõmsameelseks pereks. Erinevuste kaudu
avardus noorte maailmapilt ja suurenes tolerantsustunne.

Möödunud aastal toimus BIEN-festival Rootsi
linnas Uppsalas, osales  160 noort.

Esimene BIEN-festival toimus Kopenhaagenis
(Taani) aastal 2000 ja alates sellest on noored kokku saanud eri maades igal
aastal. Lisaks festivalile toimuvad kaks korda aastas töökoosolekud festivali
ettevalmistamiseks, kokkuvõtete tegemiseks ja tuleviku kavandamiseks. Kõigis
maades on festivali korraldajaks kristlikku noorsootööd koordineeriv
organisatsioon. Eestis oli korraldajaks EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus.

BIEN on 18–30-aastaseid noori inimesi
ühendav sõpruskond, mille eesmärgiks on tihendada nii kultuurilisi kui ka
religioosseid piire ületavat koostööd ning noorte inimeste vahetust
partneritevahelises võrgustikus kõikides Läänemeremaades. Eri maadest (Ida- ja
Lääne-Euroopa) ja konfessioonidest (luterlik, katoliiklik ja õigeusklik) tulnud
inimeste suhteid iseloomustab soov õppida üksteiselt ja jagada väärtusi ning
eesmärke.

Ühendusse kuulub noori üheksast riigist:
Saksamaa, Taani, Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Venemaa. Suurimaks
ürituseks on iga-aastane noortefestival, millel osaleb tavaliselt 100–200 noort
kõikidest partnerriikidest.

Meeli Pärtelpoeg