Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Avalikud suhted on avalik asi

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Pärast suvepuhkust kogunes kirjastusnõukogu selle koosseisuga teisele koosolekule.
Teisele lugemisele võeti sihtasutuse Ajaleht Eesti Kirik põhikirja projekt. Koosolekule kutsutud jurist Erik Salumäe tutvustas asutamisega seonduvaid dokumente, õigusjärgluse ja patenteeritud kaubamärgi «Eesti Kirik» küsimusi, seni EELK perioodikaosakonnana tegutsenud lehetoimetuse likvideerimise korda, EELK ja loodava sihtasutuse vahelise lepingu projekti koostamist jm. Tehti ka ettepanek isikute kohta, kes võiksid kuuluda loodava sihtasutuse nõukogusse.
Kui põhikiri kirikuvalitsuse poolt heakskiidu saab ja vajalikud juriidilised toimingud läbitud, hakkaks sihtasutus tegutsema 1. jaanuarist 2003.
Kirjastusnõukogu arutas Eesti Kiriku 2003. a tellimishinda. Otsustati kehtestada järgmiseks aastaks kindel kuuhind, mis on aluseks kvartali ja aastahinnale. Enam ei diferentseerita tellimishinda ega seota seda tellimisperioodi pikkusega. Kogudustele lubati anda soodustus lehe hulgitellimise korral.
Muudatused koosseisus

Kirjastusnõukogu käsitles konsistooriumi määrust 15. augustist, millega jäetakse konsistooriumi kantselei kosseisust välja pressisekretäri, arhivaari, asjadevalitseja ja perenaise ametikoht. Otsust on põhjendatud kantselei eelarve kärpimisega 2003. aastal.
Kirjastusnõukogu liikmed avaldasid tõsist muret pressisekretäri ametikoha kaotamise pärast ajal, mil palju väiksemadki organisatsioonid ja institutsioonid pööravad erilist tähelepanu avalike suhete struktuuri loomisele. Nõukogu peab hädavajalikuks pressisekretäri ametikoha säilitamist EELK struktuuris. Konsistooriumil paluti uuesti läbi vaadata määrus kantselei koosseisu osalisest muutmisest.
Virumaa kirikud kalendris

Sekretariaadi juhataja Ülle Keel informeeris nõukogu 2003. a kirikukalendri koostamisest. Õpetaja Joel Siim koostajana on materjali konsistooriumile esitanud ja Ülle Keele sõnul on tema töö olnud väga põhjalik. Ilmub ka Logose ja Eesti Kiriku seinakalender Eestimaa kirikutest, seekord Viru praostkonna pühakodadest, mille fotod on teinud Tõnis Nurk.
Anti luba «Kiriku laulu- ja palveraamatus» ilmunud laulude kasutamiseks Eesti Kirikute Nõukogu egiidi all ilmuvas oikumeenilises noortelaulikus «Oiku».
Kirjastusnõukogu liikmel õpetaja Mihkel Kukel paluti koostada surnuaiapüha uus laululeht.
Sirje Semm