Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ära jää valimistest kõrvale!

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELKs algab 2. novembrist valimiste periood.
Iga nelja aasta järel korraldatavad valimised kirikus algavad koguduse tasandilt. Kuni 1. märtsini 2009 valitakse kogudustes nõukogu ja juhatuse liikmed, revisjonikomisjon või revident ja praostkonna sinodisaadikud.
Nõukogu valimised algavad pühapäeval ning kestavad üks kuni kaheksa päeva. Valimiste täpse aja ja kestuse määrab koguduse juhatus. Valimistest teatatakse vähemalt nelja nädala jooksul enne toimumist.
EELK kodulehel www.eelk.ee on saadaval abimaterjalid koguduse nõukogu valimise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
1. märtsist 31. maini 2009 kogunevad praostkonna sinodid ning valivad praostkonna nõukogu ja EELK XXVIII Kirikukogu liikmed.
Kirikukogu 2009. a korralisel sügisistungjärgul 24.–25. novembril valitakse konsistooriumi valitavad assessorid, kantsler, kirikukogu komisjonide, kirikukohtu ja EELK nõukogude liikmed.
Koguduse juhtimisorgani valimistel saab valijana vastavalt EELK kirikuseadustiku §-le 203 osaleda vähemalt 18aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse.
* * *
EELK kodulehe andmetel on novembrikuus valimised järgmistes kogudustes:
Vändras 9., Varblas ja Paldiskis 16., Loksal ja Ridalas 23., Pärnus 23.–30., Kullamaal 23.–30., Kuusalus 30., Põlvas 30. novembril ja 7. detsembril.
EK

ETTEVALMISTUSED VALIMISTEKS

 

Koguduse nõukogu

 

soovitavalt enne 2. novembrit 2008, kuid mitte hiljem kui 15. jaanuaril 2009

 

määrab uue nõukogu valitavate liikmete ja asendusliikmete arvu

 

hiljemalt 2. novembriks 2008

 

võib taotleda kirikuvalitsuselt loa nõukogu valimata jätmiseks ning nõukogu ülesannete andmiseks täiskogule

võib taotleda, et kirikuvalitsus kehtestaks nõukogu valimiskorra, mis tagab teatud rühma(de) esindatuse nõukogus

 

Koguduse juhatus

 

määrab isikud, kes koostavad koguduse täiskogu liikmete nimekirja

 

vähemalt 4 nädalat enne valimiste toimumist

 

määrab valimiste täpse aja ja korra (üldkord või lihtsustatud kord)

määrab täiskogu liikmetele nõukogu valimistest teatamise korra

teatab täiskogu liikmetele nõukogu valimistest (vähemalt 4 nädala jooksul enne valimisi)

 

vähemalt 3 nädalat enne valimiste toimumist

 

seab üles koguduse nõukogu liikmete kandidaadid

 

vähemalt 2 nädalat enne valimiste toimumist

 

koguduse liikmed seavad üles oma kandidaadid (valimiste üldkorra puhul)

registreerib esitatud kandidaadid

paneb välja esitatud kandidaatide nimekirja

valmib koguduse täiskogu liikmete nimekiri

Allikas EELK kodulehekülg: www.eelk.ee