Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Andestamisest ja laulmisest

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

5. oktoobril kaitsti Usuteaduse
Instituudis teoloogia lõputöid.

Kristel Neitsovi lõputöö jäi nüüdseks
bakalaureuseõppe akrediteeringu saanud suurde, 160 ainepunktimahuga
ainekavasse, töö käsitles populaarse kirikulaulumeistri Paul Gerhardti loomingut
Eestis ja seda hinnati hindele B.

Andrus Särki töö andestuse tähendusest
Vanas Testamendis pälvis tulemuseks hinde D. Töö vastas uuele, 120 ainepunktise
Bologna õppekava kohase bakalaureusetöö nõuetele.

Komisjoni tööd juhtinud dekaan dr Randar
Tasmuth ütles, et komisjon asetas oma arutluses mõlemad lõputööd esmalt
sellesse kategooriasse, kuhu nad kuulusid – üks lõputöö oli 10 ainepunktine ja
seda võrreldi viimase aasta jooksul kogetud teiste samas mahus töödega. «Seega
hinnati Kristel Neitsovi lõputöö heaks, huvitavaks, tugevaks, originaalseks ja
teemavaldkonna poolest akadeemilist maailma rikastavaks,» selgitas dekaan.
 

Andrus Särki töö puhul arvestasid hindajad
uue õppekava lühiajalise kogemusega ning nende teaduskonna nõukogu
liikmete kogemusega, kes on osalenud TÜ usuteaduskonnas sama tasandi tööde
kaitsmiskomisjonides. Määravamaks sai võrdlus meie endi kevadiste töödega ja
selles õppekava valdkonnas paigutus VT-alane töö keskmisest pisut allapoole
olevaks, kuid siiski nõudeid korralikult täitvaks tööks.

«Mõlemad lõputöö kaitsjad olid
motiveeritud, hoolega valmistunud ja pälvisid vaid õnnitlussõnu ja innustust
edaspidiseks,» ütles Tasmuth.

EK