Algab ajalooliste tähtpäevade ettevalmistamine

Reformaator Martin Luther.  Peeter Paenurm,  linoollõigeViie aasta pärast saame tähistada kaht suurt juubelit. 2017. aastal täitub 500 aastat reformatsiooni sünnist ja 100 aastat I Eesti kirikukongressi toimumisest.
31. oktoobril 1517 naelutas Martin Luther Wittenbergi kiriku uksele 95 teesi, kus ta mõistis hukka indulgentside müümise. Nende teeside üle pidi tulema avalik väitlus Wittenbergi ülikoolis, mis jäi aga olemata. Selle asemel levisid need kogu riigis ja panid liikuma sündmuste ahela, mis kasvas kristliku kiriku revolutsiooniks.
2017. aasta mais möödub 100 aastat päevast, mil Tartus peeti I kirikukongress. I maailmasõja ja Venemaa revolutsioonide keskel rajasid Eesti alal elavad luterlike koguduste liikmed seni Rootsi ja Vene kirikuseaduse järgi tegutsenud maakirikust iseseisva luterliku rahvakiriku.
Peapiiskop Andres Põder kutsus piiskoplikus nõukogus nende sündmuste tähistamist arutama ka kiriklike asutuste esindajad. Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise ettevalmistused käivad juba mitmes riigis, eriti muidugi Saksamaal, ja rahvusvahelistes organisatsioonides.
Et ühele aastale langeb kaks suurt juubelit, siis otsustati nende ettevalmistamiseks moodustada ühiskomisjon alagruppidega mõlema sündmuse puhuks. Komisjoni kaasatakse ka kirikuväliste organisatsioonide esindajaid. Nii reformatsioon kui vaba rahvakiriku asutamine on mõjutanud meie rahva ja riigi elu mitmest küljest. Töörühm asutatakse järgmisel piiskoplikul nõukogul 22. mail. Kuni 1. maini on oodatud ettepanekud sündmuste tunnuslause saamiseks.
Tiiu Pikkur