Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Aktuaalne

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Täna on viimane päev, et registreeruda 31. jaanuaril Tallinnas ja 2. veebruaril Tartus tasuta toimuvatele tööinspektsiooni ja siseministeeriumi usuliste ühenduste esindajatele korraldatud töökeskkonna-alastele koolituspäevadele.
Koolituse viib läbi tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osakonna konsultant Rein Reisberg. Käsitletavad teemad on töökeskkonna korraldus, töötervishoid ja töö­ohutus, võimalikud töökeskkonna ohutegurid kogudustes ja nende maandamine, töökohtade ja töövahendite ohutus, töötajate juhendamine, esmaabi korraldus jne.
Konsultant Reisberg pakub ka võimalust koolituseelseks konsultatsiooniks kogudustes kohapeal.

Miks see koolitus on kogudustele oluline?
Eve Kruus, konsistooriumi personalispetsialist:
Nagu ülejäänud Eesti asutustes, nii ka kogudustes kehtivad töötervishoiu ja -ohutuse nõuded. Enamik meie töötajatest töötab ju töölepingute alusel ja see tähendab, et peab garanteerima töötajatele korraliku ja ohutu töökeskkonna. Lisaks tuleb silmas pidada meie pühakodade külastajate ohutust. Kõigeks selleks annab koolitus vastavad teadmised ja küllap on hea värske pilguga aeg-ajalt oma ümbrus üle vaadata.
Tööinspektsioon pakkus ka, et kui kogudustel on huvi, siis arvestades kesiseid materiaalseid võimalusi, ollakse valmis koolitama tasuta. See on üsna harukordne võimalus, sarnased koolitused on päris kulukad. Oli ka lubadus, et kui koolitus läbitud, siis toimub teadmiste kontroll ja antakse välja tõend, mille olemasolu tööinspektorid kontrollimas käivad.
Praegu on konsistooriumi kaudu registreerunud 20 inimest, ent neid võiks rohkem olla. Koolitusele tulija ei pea tingimata koguduse õpetaja olema.