Aktiivne kommunikatsioon on elu ja surma küsimus

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Mis on suhtekorraldus, kas seda on kirikus
vaja, kas kiriku avalikud suhted on midagi erilist – selle kõige üle arutleti
paari päeva jooksul juuni alguses Tallinnas peetud Euroopa luterlike
vähemuskirikute kommunikatsiooninõukogu (KALME) seminaril.

Ingmar Lindqvist on juba 30 aastat tegelnud kirikliku suhtekorraldusega.

Ingmar Lindqvist on juba 30 aastat tegelnud kirikliku suhtekorraldusega.

Huvitava ettekandega infoühiskonnast ja
kommunikatsioonist esines Tartu ülikooli suhtekorralduse lektor Aune Past, kes
selgitas rahvusvahelisele osavõtjaskonnale Eesti ühiskonnas valitsevat
olukorda, seda, kuidas meie avalikud suhted on kujunenud ja milliseid võtteid
on kasutatud ühe või teise asutuse või ka isiku maine kujundamisel.

Soome kirikus on avalike suhete vallas juba
aastakümnetepikkused kogemused. Selle ala üks juhte on seal kahtlemata Ingmar
Lindqvist – mees, kes juba kolmkümmend aastat on kiriku
suhtekorraldusküsimustega tegelenud. Suhtekorraldusest kirikus Soome näite
põhjal ta seminaril kõneleski. Ingmar Lindqvist rõhutas mitmel korral, et kõige
tähtsamad on isiklikud sidemed ja suhted. Kommunikatsioon on tee korra
loomiseks, ilma kommunikatsioonita ühiskond ei toimi, küsimus on, kuidas seda
teha.

Ükski organisatsioon ei saa läbi ilma arengukavata,
lähemaks ja pikemaks ajaks ette planeerimine loob selgema pildi tulevikust,
sellest, kuhu oleme teel, mis on 
eesmärgid. Soome kirikul on olemas dokument, kus kirjas kiriku
kommunikatsioonistrateegia kuni aastani 2010.

Selles on rõhutatud dialoogi vajadust nii
kirikus endas kui ka kiriku ja ühiskonna vahel, oskust kuulata ja küsida,
austada erinevaid seisukohti, olla avatud ja muutumisaltid. Suhtekorraldus ei
ole ainult spetsialistide pärusmaa, see puudutab meid kõiki. Avatud meelt ja
valmisolekut dialoogiks oodatakse kõigilt, ka kirikus: nii vaimulikelt kui
koguduseliikmetelt, nii noortelt kui vanadelt. Kuna Soome kirikus on viimastel
aastatel liikmeskond kahanemise teel, siis pööratakse erilist tähelepanu
noortele, uute liikmete kasvatamisele. Näiteks üks eesmärk on interneti
mitmekülgne kasutamine. Aktiivne kommunikatsioon on elu ja surma küsimus,
rõhutas Ingmar Lindqvist.

KALME seminaril osalesid kümne riigi
esindajad, teiste hulgas Venemaalt, Lätist, Leedust ja Ungarist. Kokku ühendab
luterlike vähemuskirikute organisatsioon 22 maad ja see kuulub Luterliku
Maailmaliidu juurde.

Tiiu Pikkur