Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Akadeemiline aasta on lõppenud

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

12. juunil kaitsti Usuteaduse Instituudis magistri-, 22. mail bakalaureusetöid. Aastat lõpetav jumalateenistus on Püha Vaimu kirikus 22. juunil kell 12, järgneb aktus.

Magistritöid laekus kaitsmisele kaks ja mõlemad olid akadeemilise usuteaduse alalt. Helle Pondre töö teemaks oli «Kyrose edikti ajalooline ja teoloogiline tähendus» ja seda juhendas mag Urmas Nõmmik, oponent oli Kadri Metsma.

Miina Piiri töö kandis pealkirja «Uurimus Tallinna Toompea Kaarli koguduse liikmete hoiakutest ja ootustest jutluse osas» ja seda hindas komisjon kõrgeima hindega.

Miina Piiri tööd juhendanud Tartu Teoloogia Akadeemia õppejõud Liina Kilemit hindab uurimust aktuaalseks ja vajalikuks ning huvipakkuvaks homileetika kui teadusega tegelejatele, samuti kiriku töötegijatele. «Miina püstitas küsimuse, mida inimesed tegelikult kuulevad, kui nad kuulavad jutlust – mis tundub neile selles oluline, mis neid puudutab, millised on need inimlikud vajadused, millele jutlus vastuse peab andma,» selgitab Kilemit.

Bakalaureusetöö kaitsjaid oli sel õppeaastal instituudis kuus: Ave Timberg («Kinnereti leidude tähtsus Iisreali ajaloole ja religiooniloole»), Marika Sepp («Martin Lutheri arusaam armulauast»), Katrin Lille («Iiobi raamatu ja õiglase kannataja poeemi võrdlus»), Maarja Orusalu («Inglid ja deemonid juudi apokalüptikas ning nendega seotud uskumused»), Mari Sagur («Córdoba märtriliikumine (850–859)») ja Malle Kruusma («Ago Viljari EELK vaimuliku ja teoloogina»).

Kõrgeima hinde pälvis komisjonilt Ave Timberg, teda juhendanud Urmas Nõmmik ütles, et lõputöö on sündinud tõsisest huvist teema vastu, ka on Avel plaan osaleda vabatahtlikuna Kinnereti linna asukohal Geneetsareti järve ääres läbiviidavatel väljakaevamistel.

Oma töös sai Ave kasutada ainult saksa-, inglis- ja soomekeelseid ning vaid Kinnereti projekti juhtidele teadaolevaid materjale. Ka on ta konsulteerinud Soome ja Saksa õppejõududega ehk Kinnereti projekti eestvedajatega.

Ave töö ei avastanud midagi uut, ent on aktuaalne kokkuvõte senileitust ning pakub suurepärast sissejuhatust kõigile, kes on huvitatud Iisraeli vanemast ajaloost või Iisraeli-Palestiina arheoloogiast.

Rita Puidet