Ainult üks küsimus

/ autor: ek / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Läinud nädalal kogunes selle aasta esimesele koosolekule SA EELK Usuteaduse Instituudi nõukogu. Mida koosolekul arutati?
Sihtasutuse nõukogu liige, haridusassessor Arne Hiob:

Koosolekul oli kuus punkti. Esiteks sihtasutuse nõukogu juhatuse esimehe ehk rektori dr Alar Laatsi kinnitamine ametisse. Sama päevakorrapunkti juurde kuulus eelmise rektori, mag Allan Kähriku vabastamine juhatuse esimehe kohalt. Teiseks päevakorrapunktiks oli instituudi prorektori ametikoha loomine. Prorektori määrab ametisse rektor. Prorektorina soovitakse näha Allan Kährikut. Koosolekul arutati veel rektori töölepinguga seotud üksikasju.
Järgmiseks arutati luterliku õppetooli küsimust Tartu ülikooli juures. Et Alar Laats, kes oli enne õppetooli juhataja, tuli Tallinnasse, siis tuleb keegi ülikooli usuteaduskonda tema asemele leida. Küsimus on ka selles, kuidas sakslased on nõus raha maksma. Põhja-Elbe kirik, kes on luterliku õppetooli tööd finantseerinud, tahab jätkata endiselt ehk niipalju, kui maksab Eesti kirik, maksavad ka nemad. EELK-l aga napib vahendeid, UI vajab samuti raha. Rahaga on raskusi ja majandusküsimused on alles lahtised.
Viienda punktina arutati sihtasutuse juhatuse laiendamist. Juhatus on seni olnud üheliikmeline, nüüd võib see olla ühe- kuni kolmeliikmeline.
Lõpuks võeti vastu otsus alustada uut eelarveaastat negatiivse eelarvega.