Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

AINULT ÜKS KÜSIMUS

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Veebruaris lahkus ametist konsistooriumi diakooniatöö projektijuht Aarno Lahtinen. Kas  kiriku diakooniatöö arengukava väljatöötamine on soiku jäänud?
Joel Luhamets, assessor:

Ehkki Aarno Lahtinen naasis kodumaale Soome, jääb ta Soome Välisabi juhitavat projekti edasi täitma. See puudutab EELK diakoonia arengukava väljatöötamist. Diakooniasekretäri tööülesandeid täidavad praegu teised  konsistooriumi töötajad, kuid tegeleme ka uue sekretäri ja projektijuhi leidmisega.
Diakooniatöö on siiski eelkõige kogudustes tehtav diakooniatöö; praegune olukord konsistooriumis seda ei pärsi, sest eelkõige on see ligimese aitamine, hingelise toe pakkumine. Konsistooriumi kantseleis saame korraldada üldisemat laadi nõustamist, kuid valdkonda arendada saab siis, kui selleks on vahendeid. Teisalt kuulub ju ligimese aitamine ja toetamine kindlasti seesuguse töö hulka, mida rahas mõõta pole võimalik, seda tehakse südamega. Ja tulemused statistikas ei kajastu.
Praeguse esmase ülesandena näen  olukorra jälgimist ja kaardistamist: kas riiklikul tasandil on tagatud  ettenähtud teenuste osutamine. Kui mitte, siis püüame vajaliku niši täita. Siiski oleks kogudustel vaja diakooniaalast koolitust, see on kindlasti arengukava üks oluline teema.